nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.8. Asins grupas noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.6. Krāsu indeksa noteikšana

1.7. Eritrocītu grimšanas ātruma noteikšana

Darba uzdevumi.
$ \phantom{\/}$
  1. Iemācīties noteikt eritrocītu grimšanas ātrumu pēc Pančenkova metodes.
  2. Noteikt eritrocītu grimšanas ātrumu cilvēkam.
Darbam nepieciešams.
Pančenkova statīvs, graduētas pipetes, 5% nātrija citrāta šķīdums, mēģene, vate, spirts, ēteris, skarifikators.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.

Eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanai izmanto Pančenkova aparātu. Tas sastāv no statīva un graduētām pipetēm (1.6. zīm.). Katra pipete sadalīta 100 iedaļās, kapilāra diametrs 1 mm. Pie 50 iedaļas ir atzīme "P" (rastvoritelj no kr.val. - šķīdinātājs), pie 0 iedaļas ir atzīme "K" (krovj no kr.val. - asinis).

Pančenkova statīvs ar graduētām pipetēm

1.6. zīmējums. Pančenkova statīvs ar graduētām

pipetēm.

Darba gaita.
Pančenkova pipeti izskalo ar 5% nātrija citrāta šķīdumu. Tad ievelk šo šķīdumu pipetē līdz atzīmei "P" un izpūš sausā trauciņā vai stobriņā. Noņemot asinis, dūriens pirkstā jāizdara dziļāk. Asiņu pilienā ieliek pipetes galu. Pipeti tur slīpi, lai otrs gals atrastos zemāk, tad asinis brīvi ieplūst pipetē. Jāņem divas pilnas pipetes līdz atzīmei "K" asiņu. Pirmo porciju izpūš trauciņā ar nātrija citrāta šķīdumu un sajauc ar to, tad noslauka pirkstu ar sausu vati, lai izveidotos jauns asiņu piliens un neizplūstu pa visu pirksta galu. Tad noņem otro asiņu porciju un pievieno pirmajai.

Tātad trauciņā sajauc 1 daļu atšķaidītāja un 4 daļas asiņu.

Atšķaidītās asinis samaisa un iesūc pipetē līdz atzīmei "K", ievieto statīvā un atzīmē laiku. Pēc 1 stundas nolasa, par cik mm nosēdušies eritrocīti zemes pievilkšanās spēka ietekmē. To izsaka mm/st.

Nosaka eritrocītu grimšanas ātrumu, salīdzina ar normu un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.8. Asins grupas noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.6. Krāsu indeksa noteikšana

2002-02-03