nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.7. Eritrocītu grimšanas ātruma noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.5. Hemoglobīna daudzuma noteikšana asinīs

1.6. Krāsu indeksa noteikšana

Krāsu indekss parāda attiecību starp hemoglobīna daudzumu un eritrocītu skaitu asinīs. Tas parāda eritrocītu piesātināšanās pakāpi ar hemoglobīnu. Krāsu indeksu (KI) aprēķina pēc formulas:

$\displaystyle \boxed{\mathrm{K1=\frac{Hb\;(g\%)\times 3}{Er\;(milj.)\times 10}}}\;\;$ vai $\displaystyle \;\; \boxed{\mathrm{K1=\frac{Hb\;(\text{Sali vienībās})}{Er\;(milj.)\times 20}}}$    

Krāsu indeksu var noteikt arī pēc nomogrammas (1.5. zīm.).

Nomogramma krāsu indeksa noteikšanai

1.5. zīmējums. Nomogramma krāsu indeksa noteikšanai

a - krāsu indeksa skala

b - hemoglobīna daudzuma (Sali vienībās) skala

c - eritrocītu daudzuma (milj., 1 mm$ ^{3}$ asiņu) skala.

Veselam cilvēkam Kl jābūt 0,9 - 1,1.

Ja Kl < 0,8 - eritrocīti nepietiekoši piesātināti ar hemoglobīnu. Tādu parādību sauc par hipohromiju.

Ja Kl > 1,1 - eritrocīti ir pārsātināti ar hemoglobīnu. Tādu parādību sauc par hiperhromiju.

Aprēķina Kl un izdara secinājumus par eritrocītu piesātinātību ar hemoglobīnu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.7. Eritrocītu grimšanas ātruma noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.5. Hemoglobīna daudzuma noteikšana asinīs

2002-02-03