nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.6. Krāsu indeksa noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.4. Leikocītu skaitīšana

1.5. Hemoglobīna daudzuma noteikšana asinīs

Darba uzdevumi.
$ \phantom{\/}$
  1. Iemācīties noteikt hemoglobīna daudzumu asinīs pēc Sali metodes.
  2. Noteikt hemoglobīna daudzumu asinīs cilvēkam.
Darbam nepieciešams.
Sali hemometrs, 0,1 n HCl šķīdums, spirts, ēteris, skarifikators, destilēts ūdens, pipetes.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.

Hemoglobīna daudzuma noteikšanai izmanto Sali hemometru (1.4. zīm.). Tas sastāv no plastmasas statīva un 3 stikla stobriņiem. Divi malējie stobriņi aizkausēti un pildīti ar standartšķīdumu (sālsskābais hematīns). Vidējais stobriņš ir graduēts, tajā gatavo asins šķīdumu hemoglobīna daudzuma noteikšanai.

Metodes pamatā ir standartšķīduma un asiņu parauga krāsu intensitātes salīdzināšana.

Sali hemometrs

1.4. zīmējums. Sali hemometrs.

a - stobriņi ar standartšķīdumu;

b - graduēts stobriņš asins atšķaidīšanai;

c - pipete asins noņemšanai.

Darba gaita.
Graduētajā stobriņā līdz atzīmei 2 (apakšējā koncentriskā līnija) ielej 0,1 n HCl šķīdumu. Tīrā, sausā hemometra pipetē līdz atzīmei (0,02 ml) iesūc asinis. Pipetes galu noslauka ar vates tamponu. Pipeti ieliek stobriņā, lai tās gals atrastos HCl šķīdumā un uzmanīgi izpūš asinis. Stobriņu viegli sakrata, lai asinis labāk sajaucas ar HCl šķīdumu un ļauj tām stāvēt 3 - 5 minūtes. Šajā laikā asinīs esošais hemoglobīns savienojas ar sālsskābi un veidojas sālsskābais hematīns - tumši brūnas krāsas šķīdums. Tad sālsskābajam hematīnam pilina klāt pa pilienam destilētu ūdeni un stobriņa saturu samaisa ar stikla nūjiņu. Ūdeni pilina klāt tik daudz, kamēr atšķaidīto asiņu krāsa kļūst vienāda ar standartšķīduma krāsu. Nolasa rezultātu. Hemoglobīna daudzumu nolasa pēc iedaļas, pret kuru atrodas šķīduma apakšējā meniska līmenis stobriņā. Vienā stobriņa pusē esošā skala rāda hemoglobīna daudzumu %, otrā - hemometra vienībās. Ja skala graduēta tikai g%, var aprēķināt hemoglobīna daudzumu Sali vienībās, zinot tā daudzumu standartšķīdumā - 16,67%. Sali vienības parāda, cik % no standartšķīduma hemoglobīna koncentrācijas sastāda izmeklējamo asiņu hemoglobīna koncentrācija.

Ja, piemēram, izmeklējamās personas asinīs ir 15 g% hemoglobīna, tad hemoglobīna daudzumu Sali vienībās aprēķina sekojoši: 16,67 g% hemoglobīna atbilst 100 Sali vienībām, 15 g% hemoglobīna atbilst X Sali vienībām.

$\displaystyle \boxed{\text{X}=\frac{15\times 100}{16,67}=70\; \text{ (Sali vienības)}}$    

Nosaka hemoglobīna daudzumu g% un Sali vienībās, salīdzina ar normu un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 1.6. Krāsu indeksa noteikšana Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.4. Leikocītu skaitīšana

2002-02-03