nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.3. Temperatūras ietekme uz vardes sirdsdarbību Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.1. Vardes sirds cikla analīze

2.2. Sirds vadītājsistēmas automātijas spēju novērošana

Darba uzdevums.
Noteikt uzbudinājuma rašanās vietu vardes sirdī un salīdzināt atsevišķu sirds daļu automātijas spējas.
Darbam nepieciešams.
Instrumenti vardes preparēšanai, sirds spailīte, diegs, hronometrs.
Darba objekts.
Varde.
Darba gaita.

Pagatavo vardes preparātu (skat. iepriekšējo darbu).

Apskata vardes sirdi un tās daļas (venozo sinusu, priekškambarus, kambari) un lielos asinsvadus (aortas zarus, vēnas). Saskaita sirds kontrakcijas 1 minūtē. Tad uzliek sirdij 1. Stanniusa ligatūru (pārsēju), atdalot venozo sinusu no pārējās sirds daļas (2.2. zīm.). To dara sekojoši: ar mazo pinceti pabīda diegu zem aortas loka zariem, izver cauri un sirds mugurpusē, ceļot diega galus uz augšu, uzsien mezglu un stingri savelkot diegus, to sasien. Tā venozais sinuss tiek atdalīts no pārējās sirds daļas. Saskaita venozā sinusa kontrakciju skaitu 1 minūtē un novēro, kā izmainās pārējo sirds daļu darbība.

Stanniusa ligatūru uzlikšanas shēma

2.2. zīmējums. Stanniusa ligatūru uzlikšanas shēma.

1 - pirmās ligatūras stāvoklis;

2 - pirmās un otrās ligatūras stāvokļi;

3 - sirds ar visām trim ligatūrām;

- iekrāsotas tās sirds daļas, kuras saraujas pēc ligatūru uzlikšanas.

Pēc tam uzliek 2. Stanniusa ligatūru uz robežas starp priekškambariem un kambari un saskaita atsevišķi venozā sinusa un kambara kontrakciju skaitu 1 minūtē.

Tad ar 3. Stanniusa ligatūru atdala kambara apakšējo trešdaļu (galotni). Novēro, vai ar šo pārsēju nošķirtā sirds galotne kontrahējas.

Iegūtos rezultātus ieraksta tabulā.

Eksperimenta posmi Kontrakciju skaits 1 min.
  Venozais sinuss Priekškambari Kambaris Sirds galotne
Pirms ligatūras uzlikšanas        
Pēc 1. ligatūras        
Pēc 2. ligatūras        
Pēc 3. ligatūras        

Novēro dažādu sirds daļu automātijas spējas un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2.3. Temperatūras ietekme uz vardes sirdsdarbību Augstāk: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 2.1. Vardes sirds cikla analīze

2002-02-03