nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 4.4. Kuņģa sulas sālsskābes un fermenta Augstāk: 4. GREMOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 4.2. Cietes sadalīšana ar siekalu fermentiem

4.3. Kuņģa sulas analīze

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
  1. Noteikt kuņģa sulas pH.
  2. Noteikt kuņģa sulā brīvo un saistīto sālsskābi un kopējo skābumu.
Darbam nepieciešams.
Kuņģa sula, 0.1 n NaOH šķīdums, 0,5% metiloranža šķīdums, 1% fenolftaleīna šķīdums, filtrēšanas iekārta, vārglāzes, pipetes.
Darba gaita.
$ \phantom{}$
  1. Kuņģa sulas pH noteikšana. Universālindikatora papīrīti iemērc pārbaudāmajā kuņģa sulā. Iekrāsotā papīrīša krāsu salīdzina ar indikatora skalu un nolasa kuņģa sulas pH.
  2. Kuņģa sulas brīvās un saistītās sālsskābes un kopējā skābuma noteikšana. Vārglāzē ielej 5 ml kuņģa sulas un pievieno 1 pilienu metiloranža un titrē ar 0.1 n NaOH šķīdumu līdz šķīdums nokrāsojas dzeltenā krāsā. Nosaka izlietotā NaOH daudzumu un pareizina ar 20, lai aprēķinātu izlietoto NaOH uz 100 ml kuņģa sulas. Titrēšanai izlietotais 0.1 n NaOH daudzums atbilst tādam pat daudzumam 0.1 n HCl, jo NaOH neitralizē ekvivalentu HCl daudzumu.
Pēc tam pie neitralizētās kuņģa sulas piepilina 1 - 2 pilienus fenolftaleīna un turpina titrēt ar 0.1 n NaOH šķīdumu līdz sārtai krāsai. Atzīmē visu izlietotā sārma daudzumu (skaitot no titrēšanas sākuma) un pareizina ar 20, lai pārrēķinātu to uz 100 ml kuņģa sulas. Tas atbilst kopējam kuņģa sulas skābumam.

Saistītās sālsskābes daudzumu aprēķina, atņemot no kopējā skābuma brīvās HCl daudzumu.

Normāli 100 ml kuņģa sulas ir 20 - 40 titrācijas vienību brīvās HCl un 40 - 60 titrācijas vienību kopējā sābuma (1 titrācijas vienība - 1 ml 0.1 n NaOH, res. 1 ml 0.1 n HCl).

Izvērtē kuņģa sulas pH un izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 4.4. Kuņģa sulas sālsskābes un fermenta Augstāk: 4. GREMOŠANAS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 4.2. Cietes sadalīšana ar siekalu fermentiem

2002-02-03