nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.10. Asins recēšanas laika noteikšana

1.11. Glikozes un holesterīna līmeņa noteikšana asinīs

Darba uzdevumi.
$ \phantom{}$
  1. Iemācīties noteikt glikozes un holesterīna līmeni asinīs ar "Accutrend GCT" palīdzību.
  2. Izvērtēt glikozes un holesterīna līmeni asīnīs cilvēkam.
Darbam nepieciešams.
Aparāts "Accutrend GCT", teststripi - Accutrend Glucose un Accutrend Cholesterol, skarifikators, spirts, vate.
Izmeklējamā persona.
Grupas studenti.
Darba gaita.
Ieslēdz aparātu "Accutrend GCT", ņem glikozes teststripu, iekodē to aparārā (1.8. zīm.). Tad izdara dūrienu ar spirtu apstrādātā, sausā pirkstā un asins pilienu uzpilina uz teststripa (dzelteni iekrāsotajā vietā) un aizver vāku. Mērījums ilgst 12 sekundes. Uz aparāta ekrāna parādās rezultāts. Glikozes līmeni aparāts nosaka robežās 1.1 - 33.3 mmol/l (20 - 600 mg %).

Accutrend - GCT glikozes un holesterīna noteikšanai asinīs

1.8. zīmējums. Accutrend - GCT (A) glikozes un holesterīna noteikšanai asinīs un to noteikšana (B).

Tad aparātu "Accutrend GCT" pārslēdz uz holesterīna noteikšanu. Ņem holesterīna teststripu, iekodē to aparātā. Uzpilina asinis uz teststripa un aizver vāku. Mērījums ilgst 180 sekundes. Uz aparāta ekrāna parādās rezultāts, nolasa to. Holesterīna līmeni aparāts nosaka robežās 3.88 - 7.75 mmol/l (150 - 300 mg %).

Iegūtos rezultātus izvērtē: glikozes līmenis asinīs - norma 3.3 - 5.5 mmol/l.

Holesterīna līmeni asinīs izvērtē pēc tabulas.

Kopējais holesterīna daudzums mmol/l un mg% Izvērtējums
$ <5.0(<193)$ Vēlamais līmenis
$ 5.0-9.9(193-231)$ Robežlīmenis
$ 6.0-7.0(232-270)$ Paaugstināts līmenis
$ >7.0(>270)$ Augsts līmenis

Izdara secinājumus.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Fizioloģija DU TSC
Nākamais: 2. SIRDS - ASINSVADU FIZIOLOĢIJA Augstāk: 1. ASINS FIZIOLOĢIJA Iepriekšējais: 1.10. Asins recēšanas laika noteikšana

2002-02-03