nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: IEVADS

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Matemātiskās analīzes katedra


Fēlikss Sadirbajevs


IEVADS OPTIMIZĀCIJĀANOTĀCIJA

Mācību līdzeklī ir aplūkoti ekstremālu uzdevumu pamatjautājumi: vairāku argumentu funkciju ekstrēmu teorija, nosacīto ekstrēmu meklēšanas metodes, ekstremālo punktu meklēšanas skaitliskās metodes un lineārās programmēšanas elementi. Mācību līdzeklis ir domāts augstskolu studentiem, kā arī visiem tiem, kas interesējas par optimizācijas teoriju.

2002-05-04