nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.2. Definīcijas Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2. Nosacītais ekstrēms


1.2.1. Uzdevumi

1. problēma (joks). Meitenei patīk saņemt dāvanas no jaunekļa, kas dāvina viņai puķes, maksājot Ls $ 1$ par vienu pušķi, un šokolādi, kuras cena ir Ls $ 0,5$ par vienu tāfelīti. Nedēļas laikā jauneklis var atļauties iztērēt Ls $ 10$. Kāda dāvanu kombinācija ir visefektīvākā, ja efektivitāti izsaka funkcija

$\displaystyle U=S^{\frac{1}{2}}\cdot F^{\frac{1}{2}},$    

kur $ S$ - šokolādes tāfelīšu daudzums, $ F$ - puķu pušķu daudzums.

Risinājums. Šokolādes pirkšanai vajadzīgi Ls $ 0,5S$, puķu pirkšanai Ls $ F$. Kopā

$\displaystyle 0,5S + F = 10.$ (1.2)

Līdz ar to problēma reducējas uz funkcijas $ U$ maksimuma atrašanu pie ierobežojuma (1.2). Risināsim problēmu ar mainīgo izslēgšanas metodi. No vienādības (1.2) atrodam

$\displaystyle F = 10 - 0,5 S$    

un iegūstam maksimuma problēmu viena argumenta funkcijai

$\displaystyle U(S)=S^{\frac{1}{2}}(10 - 0,5S)^{\frac{1}{2}}.$    

Aprēķinot šīs funkcijas atvasinājumu un pielīdzinot to nullei, iegūstam vienādojumu, no kura izriet, ka $ S = 10$, $ F =10-0,5\cdot
S=5$. Tātad jauneklis nedēļas laikā var nopirkt $ 5$ puķu pušķus un $ 10$ šokolādes plāksnītes.

Aplūkosim analoģisku problēmu ar nopietnāku saturu.

2. problēma. Firma iegulda $ {\$}\;L$ personāla apmaksai un $ {\$}\;K$ tehnisko līdzekļu pirkšanai. Saražotās produkcijas apjoms ir atkarīgs no ieguldītajiem līdzekļiem:

$\displaystyle P = L^{\tfrac{2}{5}} \cdot K^{\tfrac{3}{5}}.$    

Kopējais līdzekļu apjoms ir $ {\$}\;20000$. Cik daudz līdzekļu ir jāizlieto personāla apmaksai (un cik tehnisko līdzekļu iegādei), lai maksimizētu ražošanas apjomu?

Risinājums. Lietosim mainīgo izslēgšanas metodi. Tā kā

$\displaystyle L + K = 20000,$    

tad

$\displaystyle K=20000-L$    

un problēma reducējas uz funkcijas

$\displaystyle P(L) = L^{\frac{2}{5}}(20000 - L)^{\frac{3}{5}}$    

maksimuma atrašanu. Aprēķinot atvasinājumu $ P^{\prime}(L)$ un pielīdzinot to nullei, iegūstam vienādojumu

$\displaystyle 2\cdot 20000-5L=0,$    

no kura izriet, ka $ L=8000$, $ K=12000$. Tātad, lai maksimizētu ražošanu, personāla apmaksai ir jāpiešķir $ {\$}\;8000$, bet tehnisko līdzekļu iegādei - $ {\$}\;12000$.

\includegraphics[width=7cm]{C:/TEXfiles/felikss/1n3z.eps}

1.3. zīm. 

3. problēma. Cilindriskas formas degvielas krātuves tilpums ir vienāds ar $ V$. Kādiem $ R$ (- cilindra rādiuss) un $ L$ (- cilindra augstums) virsmas laukums $ S$ (un līdz ar to arī materiāla patēriņš) būs minimāls (skat. 1.3. zīm.)?

Risinājums. Virsmas laukums

$\displaystyle S = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot L.$    

Tātad problēma reducējas uz funkcijas

$\displaystyle S = 2\pi R(R + L)$    

minimuma atrašanu, ja

$\displaystyle \pi R^2 \cdot L = V.$    

Ievietojot $ L=\frac{V}{\pi R^2}$ lieluma $ S$ aprēķināšanas formulā, iegūstam brīvā ekstrēma problēmu (par brīvā ekstrēma problēmu sauc ekstrēmu problēmu bez ierobežojumiem) viena argumenta funkcijai

$\displaystyle S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}.$    

Aprēķinot šīs funkcijas atvasinājumu un pielīdzinot to nullei, iegūstam vienādojumu

$\displaystyle 4\pi R-2VR^{-2}=0,$    

no kura atrodam, ka

$\displaystyle R = \left( {\frac{V}{2\pi }} \right)^{\tfrac{1}{3}}.$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.2. Definīcijas Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2. Nosacītais ekstrēms

2002-05-04