nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.3. Mainīgo izslēgšanas metode Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.1. Uzdevumi

1.2.2. Definīcijas

Par nosacītā ekstrēma problēmu sauc vairāku argumentu funkcijas $ f(x)$, $ x\in\mathbb{R}^{n}$, ekstrēmu atrašanas uzdevumu pie ierobežojumiem, kuri var būt gan vienādību, gan nevienādību formā.

Par pieļaujamo punktu (attiecība uz doto problēmu) sauc tādu punktu, kas atbilst visiem problēmas ierobežojumiem.

Par pieļaujamo apgabalu (attiecība uz doto problēmu) sauc visu pieļaujamo punktu kopu.

Tā, piemēram, problēmā par degvielas krātuvi pieļaujamie punkti ir visi tie punkti, kuri apmierina vienādību $ \pi R^2\cdot L=V$.
2002-05-04