nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.5. Uzdevumi Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.3. Maksimuma gadījums

3.2.4. Speciālgadījumi

Problēmai nav atrisinājuma.

Problēma.

$\displaystyle L=x_{1}+x_{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{1}+2x_{2}\geq 10,$    
$\displaystyle 2x_{1}+x_{2}\leq 4,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    

Dotajai problēmai nav atrisinājuma, jo tās pieļaujamais apgabals

$\displaystyle F=\bigcap\limits_{i=1}^4G_{i}=\emptyset,$    

kur

$\displaystyle G_1=$ $\displaystyle \;\{(x_{1};x_{2}):\;x_{1}+2x_{2}\geq 10 \},$    
$\displaystyle G_2=$ $\displaystyle \;\{(x_{1};x_{2}):\;2x_{1}+x_{2}\leq 4\},$    
$\displaystyle G_3=$ $\displaystyle \;\{(x_{1};x_{2}):\;x_{1}\geq 0,\;-\infty <x_{2}<+\infty\},$    
$\displaystyle G_4=$ $\displaystyle \;\{(x_{1};x_{2}):\;x_{2}\geq 0,\;-\infty<x_{1}<+\infty\}.$    

Bezgalīgs pieļaujamais apgabals.

Problēma.

$\displaystyle L=x_{1}+2x_{2}\longrightarrow max,$    
$\displaystyle x_{1}+3x_{2}\geq 6,$    
$\displaystyle 3x_{1}+2x_{2}\geq 12,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    

Dotajai problēmai nav atrisinājuma, jo mērķa funkcija nav ierobežota pieļaujamajā apgabalā, kurš ir attēlots 3.5. zīmējumā. Atzīmēsim, ka minimizācijas problēmai

$\displaystyle L=x_{1}+2x_{2}\longrightarrow min$    

ar tiem pašiem ierobežojumiem ir atrisinājums.

\includegraphics[width=8cm]{C:/TEXfiles/felikss/3n5zcol.eps}

3.5. zīm. 

\includegraphics[width=12cm]{C:/TEXfiles/felikss/3n6zcol.eps}

3.6. zīm. 

Problēmai ir bezgalīgi daudz atrisinājumu

Problēma.

$\displaystyle L=10x_{1}+30x_{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{1}+10x_{2}\geq 10,$    
$\displaystyle x_{1}+3x_{2}\geq 6,$    
$\displaystyle 5x_{1}+x_{2}\geq 4,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    

Dotās problēmas pieļaujamo apgabalu (skat. 3.6. zīm.) nosaka koordinātu asis un taisnes:

$\displaystyle CD:$ $\displaystyle \;\;x_{2}=-\frac{1}{10}x_{1}+1,$    
$\displaystyle BC:$ $\displaystyle \;\;x_{2}=-\frac{1}{3}x_{1}+2,$    
$\displaystyle AB:$ $\displaystyle \;\;x_{2}=-5x_{1}+4.$    

Mērķa funkcijas līmeņlīniju vienādojums

$\displaystyle 10x_{1}+30x_{2}=c_{1}$    

vai

$\displaystyle x_{2}=-\frac{1}{3}x_{1}+ c.$    

Tātad mērķa funkcijas līmeņlīnijas ir paralēlas taisnei $ BC$, un līdz ar to arī pati taisne $ BC$ ir mērķa funkcijas līmeņlīnija. Jebkurš nogriežņa $ BC$ punkts (tai skaitā arī virsotnes $ B$ un $ C$) ir dotās problēmas atrisinājums. Tā kā nogrieznis $ BC$ satur bezgalīgi daudz punktu (jo $ B\not=C$), tad dotajai problēmai ir bezgalīgi daudz atrisinājumu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2.5. Uzdevumi Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.3. Maksimuma gadījums

2002-05-04