nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.3. Simpleksa metode Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.4. Speciālgadījumi

3.2.5. Uzdevumi


10.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=x_{1}+x_{2}\longrightarrow max,$    
$\displaystyle x_{1}\leq 4,$    
$\displaystyle x_{2}\leq 5,$    
$\displaystyle 2x_1+x_{2}\leq 1,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    


11.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=x_{1}+x_{2}\longrightarrow min$    

ar iepriekšējā uzdevuma ierobežojumiem.


12.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=5x_{1}+12x_{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{1}+2x_2\geq 6,$    
$\displaystyle x_{1}+3x_2\geq 8,$    
$\displaystyle x_{1}+6x_2\geq 11,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    


13.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=3x_{1}+12x_{2}\longrightarrow min$    

ar iepriekšējā uzdevuma ierobežojumiem.


14.
Pieņemsim, ka uzdevumā par naftas pirkšanu nosacījumos naftas B cena par $ 1$ tonnu ir $ $ 280$. Kādās robežās var mainīties cena par naftas A vienu tonnu, lai atrisinājums būtu iepriekšējais?


15.
Pieņemsim, ka problēmā par naftas pirkšanu mainījušās cenas: naftas A cena par vienu tonnu ir $ $ 250$, naftas B cena par vienu tonnu ir $ $ 290$. Atrisināt uzdevumu pie šiem nosacījumiem.


16.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=12x_{1}+3x_{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{2}-3x_1\leq 1,$    
$\displaystyle 4x_{1}+x_2\geq 8,$    
$\displaystyle x_{2}\geq 0.$    


17.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=x_{2}-x_{1}\longrightarrow max,$    
$\displaystyle 2x_{2}-x_1\leq 3,$    
$\displaystyle 2x_{1}+x_2\leq 9,$    
$\displaystyle x_{1}+3x_{2}\geq 7.$    


18.
Firma ražo divu veidu izstrādājumus A un B. Ražošanai nepieciešamie materiāli, $ \alpha $ un $ \beta $, tiek piegādāti ierobežotā daudzumā. Cik vajag saražot izstrādājumu A un cik izstrādājumu B, lai ienākums būtu maksimālais? Apzīmējumi:
$ x_{1}$ - produkcijas A daudzums,
$ x_{2}$ - produkcijas B daudzums,
$ a_{\alpha,A}$ - materiāla $ \alpha $ daļa vienā izstrādājuma A vienībā,
$ a_{\alpha,B}$ - materiāla $ \alpha $ daļa vienā izstrādājuma B vienībā,
$ a_{\beta,A}$ - materiāla $ \beta $ daļa vienā izstrādājuma A vienībā,
$ a_{\beta,B}$ - materiāla $ \beta $ daļa vienā izstrādājuma B vienībā,
$ c_{A}$ - izstrādājuma A vienas vienības cena,
$ c_{B}$ - izstrādājuma B vienas vienības cena,
$ b_{\alpha}$ - piegādātais materiāla $ \alpha $ daudzums.
$ b_{\beta}$ - piegādātais materiāla $ \beta $ daudzums.
Sastādiet ražošanas procesa matemātisko modeli (formulējiet lineārās programēšanas uzdevumu).


19.
Lietojiet grafisko metodi, lai atrisinātu iepriekšējo uzdevumu šādām parametru vērtībam:

$ a_{\alpha,A}=1$ $ b_{\alpha}=3$
$ a_{\alpha,B}=1$ $ b_{\beta}=4$
$ a_{\beta,A}=2$ $ c_{A}=3$
$ a_{\beta,B}=1$ $ c_{B}=2$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.3. Simpleksa metode Augstāk: 3.2. Lineārās programēšanas uzdevumu risināšanas grafiskā Iepriekšējais: 3.2.4. Speciālgadījumi

2002-05-04