nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.1.4. Stacionārie punkti problēmā par peļņas Augstāk: 1.1. Brīvais ekstrēms Iepriekšējais: 1.1.2. Definīcijas

1.1.3. Ekstrēma eksistences nepieciešamie nosacījumi

Apskatīsim telpas $ R^{n}$ vaļēju apakškopu $ X$ (speciālgadījumā $ X=\mathbb{R}^{n}$). Pieņemsim, ka funkcijai $ f:X\rightarrow\mathbb{R}$ ir lokāls minimums kopas $ X$ punktā $ z=(z_{1};\ldots;z_{n})$, t.i., $ f(x)\geq f(z)$ visiem $ x$ no kādas punkta $ z$ apkārtnes.

1.1. teorēma. 
Ja funkcijai $ f$ kopā $ X$ eksistē nepārtraukti pirmās kārtas parciālie atvasinājumi pēc visiem $ x_{i}$, tad funkcijas $ f$ minimuma punktā $ z$ funkcijas $ f$ diferenciālis ir vienāds ar nulli.

$ \blacktriangleright$ Funkcijas $ f$ pieaugumam punktā $ z$ ir spēkā formula [7, 179. lpp.]

$\displaystyle f(x)-f(z) =df(z)+o(\rho (x,z)).$    

Abi saskaitāmie labajā pusē tiecas uz nulli, ja $ x\rightarrow z$, bet otrais saskaitāmais ir bezgalīgi mazs augstākas kārtas lielums nekā $ \rho (x,z)$, t.i.,

$\displaystyle \frac{o(\rho(x,z))}{\rho (x,z)}\rightarrow 0,\;$ ja $\displaystyle \;x\rightarrow z.$    

Tātad starpības $ f(x)-f(z)$ zīmi, kad $ x$ ir pietiekami tuvs $ z$, nosaka diferenciāļa $ df(z)$ zīme.

Pieņemsim, ka kāds parciālais atvasinājums punktā $ z$ nav vienāds ar nulli. Noteiktības labad pieņemsim, ka $ \frac{\partial
f}{\partial x_1}(z)>0$. Aplūkosim punktu $ x=(x_{1};z_{2};\ldots;z_{n})$, kurā $ x_{1}<z_{1}$. Ja $ x_{1}$ ir pietiekami tuvs $ z_{1}$, tad

$\displaystyle f(x)-f(z)=\frac{\partial f}{\partial x_1}(z)(x_1-z_1)+o(\rho (x,z))< 0,$    

kas ir pretrunā nosacījumam par lokālo minimumu punktā $ z$.

Līdzīgi var pierādīt, ka pārējie parciālie atvasinājumi punktā $ z$ arī ir vienādi ar nulli.

Visu parciālo atvasinājumu vienādība ar nulli punktā $ z$ nozīmē, ka diferenciālis $ df(z)$ ir vienāds ar nulli. $ \blacktriangleleft$

1.4. piezīme. 
Pierādītais apgalvojums praktiski nozīmē to, ka, lai atrastu funkcijas $ f$ minimuma punktus, ir jāatrisina vienādojumu sistēma

$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x_i}=0\;\;(i = 1,\ldots,n).$ (1.1)

1.5. piezīme. 
Maksimuma punktu koordinātām arī ir jāapmierina sistēma (1.1), jo maksimuma problēmu var reducēt uz minimuma problēmu, mainot funkcijas $ f$ zīmi uz pretējo. Tātad, lai funkcijai $ f$ punktā $ z$ eksistētu ekstrēms, ir nepieciešams, lai $ z =(z_{1};z_{2};\ldots;z_{n})$ apmierinātu sistēmu (1.1).

Sistēmas (1.1) atrisinājumus sauc par funkcijas $ f$ stacionāriem punktiem.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.1.4. Stacionārie punkti problēmā par peļņas Augstāk: 1.1. Brīvais ekstrēms Iepriekšējais: 1.1.2. Definīcijas

2002-05-04