nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI Augstāk: 2.3. Minimuma punkta meklēšanas metodes vairāku Iepriekšējais: 2.3.2. Šķēlumu metode

2.3.3. Soda funkciju metode vairāku argumentu funkcijas nosacītā minimuma meklēšanai

Soda funkciju metodes (saīsināti S.F.M.) pamatā ir ideja par funkcijas $ f$ nosacītās minimizēšanas uzdevuma aizvietošanu ar brīvās minimizēšanas uzdevumu virkni $ F_N\longrightarrow min$.

2.11. piemērs. 
Apskatīsim nosacītās minimizēšanas problēmu:

$\displaystyle f(x;y)=$ $\displaystyle \;4x^{2}+5y^{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle g(x;y) =$ $\displaystyle \;2x + 3y - 6 = 0.$    

Izmantojot Lagranža metodi (skat. 1.2.4. apakšparagrāfu), var iegūt šīs problēmas atrisinājumu:

$\displaystyle x =\frac{15}{14},\;\;y=\frac{18}{14}.$    

Pielietosim S.F.M. Sastādīsim jaunu funkciju

$\displaystyle F_{N}(x;y)=f(x;y)+ N(2x+ 3y - 6)^{2},$    

kura ir atkarīga no parametra $ N$. Locekli $ N(2x+3y-6)^{2}$ sauc par sodu par nosacījuma neizpildīšanos: jo tālāk punkts $ (x;y)$ ir no taisnes $ 2x + 3y - 6 = 0$, jo lielāks ir elements $ N(2x+3y-6)^{2}$.

Meklējam problēmas

$\displaystyle F_{N}(x,y)\longrightarrow min$    

atrisinājumu, lietojot jebkuru brīva ekstrēma meklēšanas metodi. Risinot sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{cccccl} \frac{\partial F_{N}}{\partial x}&=&...
...\partial F_{N}}{\partial y}&=&10y &+& 6N (2x + 3y - 6)& = 0, \end{array}\right.$    

atrodam

$\displaystyle \left\{\begin{array}{ccc} 2x + 3y - 6 &=&- \frac{2x}{N},\  2x + 3y - 6 &=&- \frac{5y}{3N}, \end{array}\right.$    

no kurienes seko, ka $ x =\frac{5y}{6}$. Ievietojot $ x$ pēdējās vienādojumu sistēmas otrajā vienādojumā, iegūsim

$\displaystyle y = \frac{18}{14 + \frac{5}{N}}.$    

Tad

$\displaystyle x = \frac{15}{14 + \frac{5}{N}}.$    

Kad $ N$ tiecas uz bezgalību, tad

$\displaystyle x\longrightarrow\frac{15}{14}\;$ un $\displaystyle \;y\longrightarrow \frac{15}{14},$    

t.i., $ x$ un $ y$ tiecas uz sākotnējā uzdevuma atrisinājumu.

S.F.M. apraksts. Problēma:

$\displaystyle F(x)\longrightarrow min,\;\;g_{k}=0\;\;(k=1,\ldots,m).$    

Nosacījumi $ g_{k}=0$ definē pieļaujamo apgabalu $ U$. Par soda funkciju sauc funkciju $ P_{N}(x)$ ar šādām īpašībām:

1) $ P_{N}(x)\geq 0$, $ x\in U$, $ N>0$;

2) $ \lim\limits_{N\rightarrow\infty}P_N(x)=
\left\{\begin{array}{ccl}
0\/, & \text{ja} & x\in U\/, \\
+\infty\/, & \text{ja} & x\not\in U\/,
\end{array}\right.
$

Iespējamās soda funkcijas:

$\displaystyle P_{N}(x)=$ $\displaystyle \;\sum\limits_{i=1}^m g_i^2(x),$    
$\displaystyle P_{N}(x)=$ $\displaystyle \;\frac{1}{N}\cdot e^{N\cdot\sum\limits_{i = 1}^m {g_i^2 (x)}},$    
$\displaystyle P_{N}(x)=$ $\displaystyle \;N\cdot\sum\limits_{i = 1}^m{\left\vert{g_i (x)}\right\vert}.$    

Nobeigumā apskatīsim vēl vienu piemēru.

2.12. piemērs. 

$\displaystyle f(x;y)=$ $\displaystyle \;x^{2}+xy+y^{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle g(x;y) =$ $\displaystyle \;x + y - 2 = 0.$    

Soda funkcija: $ P_N(x;y)=N(x+y-2)^{2}$. Meklējam problēmas

$\displaystyle F_{N}(x;y)=x^{2}+xy+y^{2}+N(x+y-2)^{2}\longrightarrow min$    

atrisinājumu. Risinot sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{cccc} \frac{\partial F_{N}}{\partial x}&=&2x...
...rac{\partial F_{N}}{\partial y}&=&2y + x + N (x + y - 2)&=0, \end{array}\right.$    

atrodam, ka $ 2x + y = 2y + x$ jeb $ x=y$. Tāpēc no pirmā vienādojuma izriet, ka

$\displaystyle x = \frac{2}{2 + \frac{3}{N}}.$    

Tad

$\displaystyle y = \frac{2}{2 + \frac{3}{N}}.$    

Acīmredzams, ja $ N\rightarrow\infty$, tad $ x\rightarrow 1$ un $ y\rightarrow 1$. Problēmas atrisinājums - punkts $ (1;1)$, kurā funkcija $ f$ iegūst nosacītu minimumu.
2.5. piezīme. 
Izvērstāku informāciju par soda funkciju metodi var atrast grāmatās [1], [3], [5].


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3. LINEĀRĀS PROGRAMMĒŠANAS UZDEVUMI Augstāk: 2.3. Minimuma punkta meklēšanas metodes vairāku Iepriekšējais: 2.3.2. Šķēlumu metode

2002-05-04