nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: optfs Iepriekšējais: 3.3.4. Uzdevumi

ATBILDES


1. $ p_{1}=52$, $ q_{1}=48$, $ p_{2}=44$, $ q_{2}=40$.
2. $ (0;0)$ ir minimuma punkts, punktā $ \left(\frac{3}{4};-\frac{1}{2}\right)$ ekstrēma nav.
3a. Punktā $ (0;0)$ ekstrēma nav, $ \left(-\frac{5}{3};\frac{5}{3}\right)$ ir maksimuma punkts.
3b. Punktā $ (0;0)$ ekstrēma nav, $ (-2;-2)$ ir maksimuma punkts.
3c. Punktā $ \left(-1;-\frac{1}{2}\right)$ ekstrēma nav.
3d. $ (3;1)$ ir minimuma punkts.
4. $ \left(\frac{3}{5};\frac{4}{5}\right)$.
5. $ \left(
{\frac{1}{\sqrt 2 };\frac{1}{\sqrt 2 }} \right)$, $ \left( { -
\frac{1}{\sqrt 2 }; - \frac{1}{\sqrt 2 }} \right)$.
6a. $ \left( {\left( {\frac{1}{2}} \right)^{{\frac{1}{6}}};\left(
{\frac{1}{2}} \right)^{ -\frac{1}{6}}} \right)$ un $ \left( { -
\left( {\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{6}}; - \left( {\frac{1}{2}}
\right)^{ - \frac{1}{6}}} \right)$.
6b. $ \left(\frac{3}{3};\frac{5}{3}\right)$, $ \left(-\frac{5}{8};-\frac{5}{8};-\frac{7}{8}\right)$.
6c. $ (1;-1)$.
6d.  $ \left(\frac{1}{2};-\frac{1}{2}\right)$.
6e. $ \left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.
6f. $ (1;5)$ un $ \left(-\frac{3}{2};5\right)$.
7a. $ \left(\frac{4}{3};\frac{4}{3};\frac{7}{3}\right)$, $ \left(\frac{4}{3};\frac{7}{3};\frac{4}{3}\right)$ un $ \left(\frac{7}{3};\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)$ ir maksimuma punkti; $ (2;2;1)$, $ (1;2;2)$ un $ (2;1;2)$ ir minimuma punkti.
7b. $ \left(\frac{a}{2};\frac{a}{2}\right)$ ir maksimuma punkts.
7c. $ (1;-1)$ ir minimuma punkts.
7d. $ \left(0;-\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$ ir minimuma punkts.
7e. $ \left(\frac{1}{4};\frac{1}{4};\frac{1}{2}\right)$ ir minimuma punkts.
8a. $ (0;1)$ un $ (0;-1)$ ir maksimuma punkti; $ \left(\frac{\sqrt 3 }{2};- \frac{1}{2}\right)$ un $ \left(
-\frac{\sqrt 3}{2};- \frac{1}{2}\right)$ ir minimuma punkti.
8b.  $ \left(\frac{\sqrt 2 }{2};\frac{\sqrt 2 }{2}\right)$ un $ \left(-\frac{\sqrt 2}{2};-\frac{\sqrt 2 }{2}\right)$ ir maksimuma punkti; $ \left(\frac{\sqrt 2 }{2};-\frac{\sqrt
2}{2}\right)$ un $ \left(-\frac{\sqrt 2 }{2};\frac{\sqrt 2
}{2}\right)$ ir minimuma punkti.
8c. $ \left(\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$ ir minimuma punkts, $ \left(-\frac{4}{5};-\frac{3}{5}\right)$ ir maksimuma punkts.
8d. $ (2;2;2)$ ir minimuma punkts.
9. $ x=y=z=c$.
10. $ f_{max}=9$ punktā $ (4;5)$.
11. $ f_{min}=0,5$ punktā $ (0,5;0)$.
12.  $ f_{min}=34$ punktā $ (2;2)$.
13. $ f_{min}=27$ punktā $ (5;1)$.
14. $ [252;400]$.
15.  $ x_{1}=12\frac{16}{17}$ mln. t., $ x_{2}=2\frac{6}{17}$ mln. t.
16.  $ f_{min}=24$ visos segmenta $ \{\alpha(2;0)+(1-
\alpha)(1;4)\bigl\vert\bigr. 0\leq\alpha\leq 1\}$ punktos.
17. $ f_{max}=1$ punktā $ (1;2)$.
18. $ f(x_1;x_2)=c_{A}x_{1}+c_{B}x_{2}\longrightarrow
max$, $ a_{\alpha,A}x_{1}+a_{\alpha,B}x_{2}\leq b_{\alpha}$, $ a_{\alpha,B}x_{1}+a_{\beta,B}x_{2}\leq b_{\beta}x_{1}\geq 0,$ $ x_{2}\geq 0$.
19. $ f_{max}=7$ punktā $ (1;2)$.
20.  $ f_{min}=97$ punktā $ (15;0;5;40)$.
21a. $ f_{max}=2$ punktā $ (1;0;0)$.
21b. $ f_{max}=3$ punktā $ (1;0;0)$.
21c. $ f_{max}=3$ punktā $ (1;0;0)$.
21d. $ f_{max}=3$ punktā $ (0;1;0)$.
21e. $ f_{max}=1$ punktā $ (1;0;0)$.
21f. $ f_{max}=1$ visos segmenta $ \{\alpha(1;0;0)+(1-\alpha)(0;0;1)\bigl\vert\bigr.
0\leq\alpha\leq 1\}$ punktos.
21g. $ f_{max}=2$ punktā $ (1;0;0)$.
21h. $ f_{max}=3$ punktā $ (0;0; 1)$.
21i. $ f_{max}=2$ punktā $ (1;0;0)$.
22. (2;2).
23. (5;1).

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: optfs Iepriekšējais: 3.3.4. Uzdevumi


2002-05-04