nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: ATBILDES Augstāk: 3.3.3. Minimizācijas problēma Iepriekšējais: 3.3.3. Minimizācijas problēma

3.3.4. Uzdevumi


20.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle f(x_{1};x_{2};x_{3};x_{4})=x_{1}+1,2x_{2}+2x_{3}+1,8x_{4}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{1 }+ x_{2}\leq 15,\;\;x_{3}+ x_{4}\leq 60,\;\; x_{1}+ x_{3}\geq 20,\;\; x_{2 }+ x_{4}\geq 40,$    
$\displaystyle x_{1 }\geq 0,\;\; x_{2}\geq 0,\;\; x_{3}\geq 0,\;\; x_{4 }\geq 0.$    


21.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle f(x_{1};x_{2};x_{3})=\longrightarrow max,$    
$\displaystyle x_{1}+x_{2}+x_{3 } \leq 1,\;\; x_{1 }\geq 0,\;\; x_{2}\geq 0,\;\; x_{3}\geq 0.$    

šādam funkcijām f:
21a.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 2 x_{1 }+ x_{2}$;
21b.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 3 x_{1 } - 2x_{2}$;
21c.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 3 x_{1 } - x_{2}$;
21d.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 2 x_{1 }+ 3x_{2}$;
21e.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = x_{1 } - 4x_{3}$;
21f.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = x_{1}-x_{2}+x_{3}$;
21g.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 2x_{1}-x_{2}+x_{3}$;
21h.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = x_{1 } - x_{2 }+3x_{3}$;
21i.
$ f(x_{1};x_{2};x_{3}) = 2 x_{1} - x_{3}$.


22.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=5x_{1}+12x_{2}\longrightarrow min,$    
$\displaystyle x_{1} + 2 x_{2 }\geq 6,$    
$\displaystyle x_{1} + 3 x_{2 } \geq 8,$    
$\displaystyle x_{1} + 6 x_{2 } \geq 11,$    
$\displaystyle x_{1}\geq 0,\;\;x_{2}\geq 0.$    

ar simpleksa metodi.


22.
Atrisināt uzdevumu

$\displaystyle L=3x_{1}+12x_{2}\longrightarrow min$    

ar iepriekšējā uzdevuma ierobežojumiem.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: ATBILDES Augstāk: 3.3.3. Minimizācijas problēma Iepriekšējais: 3.3.3. Minimizācijas problēma

2002-05-04