nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2. SKAITLISKĀS METODES Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.9. Nosacītā ekstrēma pietiekamie nosacījumi

1.2.10. Uzdevumi


7.
Atrast ekstrēma punktus un noteikt to raksturu, izmantojot mainīgo izslēgšanas metodi, šādās problēmās:
7a.
$ f(x;y;z)=xyz\longrightarrow ekstr$, $ x + y + z = 5$, $ xy + yz + zx = 8$;
7b.
$ f(x;y)=e^{xy}\longrightarrow ekstr$, $ x + y = a$;
7c.
$ f(x;y)=x^{2}+xy+y^{2}\longrightarrow ekstr$, $ x-y=2$;
7d.
$ f(x;y;z)=x^{2}+y^{2}+2z^{2}\longrightarrow ekstr$, $ z=y+1$;
7e.
$ f(x;y;z)=x^{2}+y^{2}+z^{2}\longrightarrow
ekstr$, $ x + y + z = 1$, $ x + y - z = 0$.


8.
Atrast ekstrēma punktus un noteikt to raksturu, izmantojot Lagranža reizinātāju metodi, šādās problēmās:
8a.
$ f(x;y)=y-x^2\longrightarrow ekstr$, $ x^{2}+y^{2}=1$;
8b.
$ f(x;y)=xy\longrightarrow ekstr$, $ x^{2}+y^{2}=1$;
8c.
$ f(x;y)=6-4x-3y\longrightarrow ekstr$, $ x^{2}+y^{2}=1$;
8d.
$ f(x;y;z)=xy+xz+yz\longrightarrow ekstr$, $ xyz = 8$.

9.
Starp visiem taisnstūra paralēlskaldņiem (ar šķautnēm $ x$, $ y$, $ z$) ar doto šķautņu summu $ (x + y + z = 3c)$ atrast to, kuram tilpums ir vislielākais.
2002-05-04