nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.1. Unimodālas funkcijas jēdziens Augstāk: optfs Iepriekšējais: 1.2.10. Uzdevumi

2. SKAITLISKĀS METODES

$ \phantom{\/}$


Funkcijas, kuras tika aplūkotas pirmajā nodaļā, bija diferencējamas un tāpēc varēja izmantot tādus līdzekļus, kā atvasinājumi un diferenciāļi. Vispārīgi runājot, praktiskos uzdevumos funkcijas var nebūt diferencējamas, vēl vairāk, funkcijas var būt pārtrauktas vai diskrētas (funkciju sauc par diskrētu, ja tā ir definēta galīgā vai sanumurējamā kopā). Nediferencējamu funkciju ekstrēmu meklēšanai ir vajadzīgas speciālas metodes. Dažas no šīm metodēm tiks apskatītas šajā nodaļā.2002-05-04