nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2.1. Dihotomijas metode (jeb intervāla dalīšanas Augstāk: 2. SKAITLISKĀS METODES Iepriekšējais: 2.1. Unimodālas funkcijas jēdziens

2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes


2002-05-04