nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2.2. Fibonači skaitļu metode Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes

2.2.1. Dihotomijas metode (jeb intervāla dalīšanas uz pusēm metode)

Uzdevums. Atrast unimodālas funkcijas minimuma punktu ar precizitāti $ \varepsilon>0$.

Te nepieciešams paskaidrojums. Atrast funkcijas minimuma punktu $ x_{min}$ (kura vērtība nav zināma) ar precizitāti $ \varepsilon$ nozīme atrast tādu punkta $ x_{min}$ tuvināto vērtību $ x_{tuv}$, kura apmierina nosacījumu $ \vert x_{min}-x_{tuv}\vert<\varepsilon$.

Uzdevuma risinājums. Pieņemsim, ka unimodāla funkcija $ f$ ir definēta segmentā $ [a;b]$. Sadalīsim segmentu $ [a;b]$ trīs daļās

$\displaystyle [a;x_1],\;\;(x_1;x_2),\;\;[x_2;b],$    

kur punkti $ x_{1}$ un $ x_{2}$ apmierina nosacījumus

$\displaystyle x_1=\frac{a + b}{2}-\delta\;$ un $\displaystyle \;x_2=\frac{a +
b}{2}+\delta;
$

$ \delta$ - pietiekami mazs skaitlis ( $ 2\delta<\varepsilon$). Atzīmēsim, ka punkts $ \frac{a+b}{2}$ ir intervāla $ [a;b]$ viduspunkts, un punkti $ x_{1}$ un $ x_{2}$ atrodas gandrīz intervāla vidū (ja $ \delta$ ir mazs), taču dažādās pusēs no viduspunkta.

Salīdzināsim funkcijas $ f(x)$ vērtības punktos $ x_{1}$ un $ x_{2}$. Gadījumā, ja $ f(x_{1})=
f(x_{2})$, meklētais minimuma punkts noteikti atrodas intervālā $ (x_{1};x_{2})$ (jo pretējā gadījumā funkcija $ f$ nebūtu unimodāla). Tā kā intervāla garums ir $ 2\delta<\varepsilon$, tad par minimuma punkta tuvinājumu var izvēlēties intervāla viduspunktu. Gadījumā, ja $ f(x_{1})<f(x_{2})$, no Apgalvojuma izriet, ka minimuma punkts $ x_{min}$ (tas ir viens vienīgs, jo $ f$ ir unimodāla) atrodas intervālā $ (a,x_{2})$. Ja $ f(x_{1})>f(x_{2})$, tad $ x_{min}\in(x_1;b)$. Abos gadījumos jaunā intervāla, kuru apzīmēsim ar $ [a_{1};b_{1}]$, garums ir viens un tas pats:

$\displaystyle b_1 - a_1 =$ $\displaystyle \; x_2 - a = \frac{a + b}{2} + \delta - a = \frac{b - a}{2} + \delta;$    
$\displaystyle b_1 - a_1 =$ $\displaystyle \; b - x_1 = b - \frac{a + b}{2} + \delta = \frac{b - a}{2} + \delta .$    

Atkārtojot analoģisku procedūru jaunajā intervālā $ [a_{1};b_{1}]$, iegūstam jaunus dalījuma punktus:

$\displaystyle y_1=\frac{a_1 + b_1 }{2}-\delta,\;\; y_2= \frac{a_1 + b_1 }{2}+\delta.$    

Ja $ f(y_{1})<f(y_{2})$, tad jaunais intervāls $ [a_{2};b_{2}]=
[a_{1},y_{2}]$, bet, ja $ f(y_{1})>f(y_{2})$, tad jaunais intervāls $ [a_{2};b_{2}]=[y_{1};b_{1}]$. Abos gadījumos jauniegūtā intervāla garums ir viens un tas pats:

$\displaystyle b_2 - a_2 =$ $\displaystyle \; y_2 - a_1 = \frac{a_ + b_1 }{2} + \delta - a_1 = \frac{b_1 - a_1 }{2} + \delta =$    
  $\displaystyle \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\; =\frac{\frac{b - a}{2} + \delta }{2} + \delta = \frac{b - a}{2^2} + \frac{\delta }{2} + \delta;$    
$\displaystyle b_2 - a_2 =$ $\displaystyle \; b_1 - y_1 = b_1 - \frac{a_ + b_1 }{2} + \delta = \frac{b_1 - a_1 }{2} + \delta = \frac{b - a}{2^2} + \frac{\delta }{2} + \delta .$    

Nākamajā (trešajā) solī iegūstam intervālu $ [a_{3};b_{3}]$ ar garumu

$\displaystyle b_3 - a_3 = \frac{b_2 - a_2 }{2} + \delta = \frac{b - a}{2^3} +
\frac{\delta }{2^2} + \frac{\delta }{2} + \delta .
$

Pēc indukcijas, $ n$-tajā solī

\begin{multline*}
b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n} + \frac{\delta }{2^{n - 1}} + \...
...\cdots +
\frac{1}{2^n} + \cdots ) = \frac{b - a}{2^n} + 2\delta.
\end{multline*}

Pēdējās izteiksmes iegūšanai tika lietota bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijas locekļu summas formula. Aprēķini ir jābeidz, ja $ b_{n}-a_{n}<\varepsilon$, iegūstot minimuma punkta tuvinājumu ar vajadzīgo precizitāti.

Viens no svarīgākajiem metodes efektivitātes parametriem - aprēķinu apjoms. Metode skaitās efektīva, ja ir jāaprēķina pēc iespējas mazāk funkciju vērtību utt. Lietojot dihotomijas metodi, funkcijas $ f$ vērtības ir jāaprēķina $ 2n$ reizes.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.2.2. Fibonači skaitļu metode Augstāk: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes Iepriekšējais: 2.2. Minimuma punkta meklēšanas metodes

2002-05-04