nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2. Nosacītais ekstrēms Augstāk: 1.1. Brīvais ekstrēms Iepriekšējais: 1.1.6. Problēmas par peļņas maksimumu atrisinājums

1.1.7. Uzdevumi


1.
Monopolists nosaka preču cenas divos tirgos. Tirgū A pieprasījuma funkcija (sakarība starp cenu un daudzumu) ir $ p_{1}=100-q_{1}$, tirgū B attiecīgi $ p_{2}=84-q_{2}$, kur $ p_{i}$ - cenas, $ q_{i}$ - daudzumi. Izdevumus izsaka funkcija

$\displaystyle C=600+4(q_{1}+q_{2}).$    

Cik daudz preču (un par kādām cenām) jāpardod katrā tirgū, lai peļņa būtu maksimālā?
2.
Noteikt funkcijas

$\displaystyle f(x_{1};x_2 ) = 3x_1^2 + x_2^3 + 3x_1 x_2 + 3x_2^2$    

stacionāros punktus un to raksturu.
3.
Atrast stacionāros punktus un noteikt to raksturu:
3a.
$ f(x_1;x_2)=x_1^3+2x_1^2-x_1 x_2-\frac{1}{2}x_2^2$;
3b.
$ f(x_1;x_2)=x_1^3+x_2^3+6x_1x_2$;
3c.
$ f(x_1;x_2)=x_1^2+4x_1x_2 - 2x_2^2 + 4x_1 + 2x_2$;
3d.
$ f(x_1;x_2)= x_1^2-2x_1 x_2+ 3x_2^2-4x_1 + 8$.2002-05-04