nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.9. Nosacītā ekstrēma pietiekamie nosacījumi Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.7. Lagranža reizinātāju metodes pamatojums

1.2.8. Uzdevumi


4.
Atrast punktam $ (3;4)$ vistuvāko punktu uz riņķa līnijas $ x^{2}+y^{2}=1$.
5.
Atrast koordinātu sākumpunktam vistuvāko punktu uz līknes $ 5x^{2}+6xy+5y^{2}=8$.
6.
Izmantojot Lagranža reizinātāju metodi, atrast iespējamos ekstrēma punktus:
6a.
$ f(x;y)=x^{4}+y^{2}\longrightarrow ekstr$ , $ xy = 1$;
6b.
$ f(x;y;z)=xy+xz\longrightarrow ekstr$, $ x+2y-z=0$, $ x-y=0$;
6c.
$ f(x;y)=x^{2}+y^{2}\longrightarrow ekstr$ , $ y\leq x-2$;
6d.
$ f(x;y)=x^{2}-xy+y^{2}\longrightarrow ekstr$, $ x\geq y + 1$;
6e.
$ f(x;y)=x^{2}+2x+y^{2}+2y\longrightarrow ekstr$, $ x+y\geq 1$, $ x=y$;
6f.
$ f(x;y)=x^{2}-2x+y\longrightarrow ekstr$, $ y+2x \geq 2$, $ y = 5$.
2002-05-04