nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.7. Lagranža reizinātāju metodes pamatojums Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.5. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi

1.2.6. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi ir gan vienādību, gan nevienādību veidā

Kā rīkoties, ja daļa ierobežojumu ir vienādību veidā un daļa - nevienādību veidā? Aplūkosim problēmu:

$\displaystyle f(x)\rightarrow ekstr,\;\;x\in\mathbb{R}^n,$    
$\displaystyle g_{i}(x)\leq\;\;(i=1,\ldots ,m),$    
$\displaystyle h_{j}(x)=0,\;\;(j=1,\ldots,k).$    

Risināšanas shēma.
Ievedīsim $ m$ fiktīvus mainīgos $ z_1,\ldots,z_m$ (tie līdzsvaro ierobežojumus nevienādību veidā):

$\displaystyle g_{i}(x)+z_{i}^{2}=0\;\;(i=1,\ldots,m).$    

Tālāk jāminimizē funkciju $ f$ pie nosacījumiem vienādību veidā. Sastādām Lagranža $ (n+m+m+k)$ argumentu funkciju formā

$\displaystyle L(x,z,\lambda)=f(x)+\sum\limits_{i = 1}^m{\lambda_i (g_i (x) + z_i^2 )} + \sum\limits_{j = 1}^k{\lambda_{m + j}h_j (x)}$    

un atrodam tās stacionāros punktus. Tātad problēmas atrisinājumi, ja tie eksistē, atrodas starp $ (n+m+m+k)$ vienādojumu sistēmas

$\displaystyle \left\{\begin{array}{cccl} L_{x_i}&=&0&(i=1\ldots,n), \  L_{z_j}&=&0&(j=1,\ldots,m)\  L_{\lambda _j}&=&0&(j=1,\ldots,m + k), \end{array}\right.$    

atrisinājumiem.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.2.7. Lagranža reizinātāju metodes pamatojums Augstāk: 1.2. Nosacītais ekstrēms Iepriekšējais: 1.2.5. Lagranža reizinātāju metode, kad ierobežojumi

2002-05-04