Matemātika  DU TSC  

Diskrētā matemātika
Dr.math., asociētais profesors A. Gricāns
armands.gricans@du.lv

 

Diskrētās matemātikas mājas lapas resursi būs noderīgi matemātikas bakalaura un maģistra, kā arī datorzinātņu bakalaura studiju programmās studējošajiem.
 

Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi diskrētajā matemātikā


 Eksāmena jautājumi diskrētajā matemātikā

  PDF dokuments    Datorzinātņu bakalaura studiju programma, 2003./2004. studiju gads


  

Patstāvīgie darbi

  PDF dokuments    1. Kopu vienādība

  PDF dokuments    2. Sakārtotas kopas

  PDF dokuments    3. Pilnas loģisko operāciju sistēmas

  PDF dokuments    4. Formulu vienādība

  PDF dokuments    5. Lineāri homogēni rekurenti vienādojumi ar konstantiem koeficientiem

  PDF dokuments    6. Lineāri nehomogēni rekurenti vienādojumi ar konstantiem koeficientiem

           7. Grafi ar svariem

    PDF dokuments 1. variants    PDF dokuments 2. variants    PDF dokuments 3. variants    PDF dokuments 4. variants    PDF dokuments 5. variants  
    PDF dokuments 6. variants    PDF dokuments 7. variants    PDF dokuments 8. variants    PDF dokuments 9. variants    PDF dokuments 10. variants  
    PDF dokuments 11. variants    PDF dokuments 12. variants    PDF dokuments 13. variants    PDF dokuments 14. variants    PDF dokuments 15. variants  
    PDF dokuments 16. variants    PDF dokuments 17. variants    PDF dokuments 18. variants    PDF dokuments 19. variants    PDF dokuments 20. variants  
    PDF dokuments 21. variants    PDF dokuments 22. variants    PDF dokuments 23. variants    PDF dokuments 24. variants    PDF dokuments 25. variants  
    PDF dokuments 26. variants    PDF dokuments 27. variants    PDF dokuments 28. variants    PDF dokuments 29. variants    PDF dokuments 30. variants  


           8. Pārlase dziļumā

    PDF dokuments 1. variants    PDF dokuments 2. variants    PDF dokuments 3. variants    PDF dokuments 4. variants    PDF dokuments 5. variants  
    PDF dokuments 6. variants    PDF dokuments 7. variants    PDF dokuments 8. variants    PDF dokuments 9. variants    PDF dokuments 10. variants  
    PDF dokuments 11. variants    PDF dokuments 12. variants    PDF dokuments 13. variants    PDF dokuments 14. variants    PDF dokuments 15. variants  
    PDF dokuments 16. variants    PDF dokuments 17. variants    PDF dokuments 18. variants    PDF dokuments 19. variants    PDF dokuments 20. variants  
    PDF dokuments 21. variants    PDF dokuments 22. variants    PDF dokuments 23. variants    PDF dokuments 24. variants    PDF dokuments 25. variants  
    PDF dokuments 26. variants    PDF dokuments 27. variants    PDF dokuments 28. variants    PDF dokuments 29. variants    PDF dokuments 30. variants  


           9. Minimālā (maksimālā) svara parciālkoka atrašana, lietojot Kraskala un Prīmas metodes

    PDF dokuments 1. variants    PDF dokuments 2. variants    PDF dokuments 3. variants    PDF dokuments 4. variants    PDF dokuments 5. variants  
    PDF dokuments 6. variants    PDF dokuments 7. variants    PDF dokuments 8. variants    PDF dokuments 9. variants    PDF dokuments 10. variants  
    PDF dokuments 11. variants    PDF dokuments 12. variants    PDF dokuments 13. variants    PDF dokuments 14. variants    PDF dokuments 15. variants  
    PDF dokuments 16. variants    PDF dokuments 17. variants    PDF dokuments 18. variants    PDF dokuments 19. variants    PDF dokuments 20. variants  
    PDF dokuments 21. variants    PDF dokuments 22. variants    PDF dokuments 23. variants    PDF dokuments 24. variants    PDF dokuments 25. variants  
    PDF dokuments 26. variants    PDF dokuments 27. variants    PDF dokuments 28. variants    PDF dokuments 29. variants    PDF dokuments 30. variants  


           10. Pārlase plašumā neorientētos grafos

    PDF dokuments 1. variants    PDF dokuments 2. variants    PDF dokuments 3. variants    PDF dokuments 4. variants    PDF dokuments 5. variants  
    PDF dokuments 6. variants    PDF dokuments 7. variants    PDF dokuments 8. variants    PDF dokuments 9. variants    PDF dokuments 10. variants  
    PDF dokuments 11. variants    PDF dokuments 12. variants    PDF dokuments 13. variants    PDF dokuments 14. variants    PDF dokuments 15. variants  
    PDF dokuments 16. variants    PDF dokuments 17. variants    PDF dokuments 18. variants    PDF dokuments 19. variants    PDF dokuments 20. variants  
    PDF dokuments 21. variants    PDF dokuments 22. variants    PDF dokuments 23. variants    PDF dokuments 24. variants    PDF dokuments 25. variants  
    PDF dokuments 26. variants    PDF dokuments 27. variants    PDF dokuments 28. variants    PDF dokuments 29. variants    PDF dokuments 30. variants   

Lekciju materiāli

  PDF dokuments Kopas. Attēlojumi

  PDF dokuments Lineāri rekurenti vienādojumi ar konstantiem koeficientiem

  PDF dokuments Kombinatorika

       Grafu teorija

  1. nodaļa. Ievads grafu teorija

   PDF dokuments 1.1. Grafa jēdziens

   PDF dokuments 1.2. Grafa ģeometriskā interpretācija

   PDF dokuments 1.3. Grafu matricas
        PDF dokuments Mathematica fails, izprintēts PDF formātā

   PDF dokuments 1.4. Grafu izomorfisms

   PDF dokuments 1.5. Grafu piemēri
        PDF dokuments Mathematica fails, izprintēts PDF formātā

   PDF dokuments 1.6. Apakšgrafi

   PDF dokuments 1.7. Operācijas ar grafiem

   PDF dokuments 1.8. Grafa virsotnes pakāpe

   PDF dokuments 1.9. Regulāri grafi

   PDF dokuments 1.10. Grafa jēdziena vispārinājumi

   PDF dokuments 1.11. Orgrafi

  2. nodaļa. Sakarīgi grafi

   PDF dokuments 2.1. Sakarīga grafa jēdziens

   PDF dokuments 2.2. Pārlase plašumā neorientētos grafos

   PDF dokuments 2.3. Pārlase plašumā orientētos grafos

   PDF dokuments 2.4. Pārlase dziļumā

   PDF dokuments 2.5. Virsotņu un šķautņu sakarīgums

  3. nodaļa. Koki

   PDF dokuments 3.1. Ievads koku teorijā

   PDF dokuments 3.2. Kraskala metode

   PDF dokuments 3.3. Prīmas metode

  4. nodaļa. Grafi ar svariem

   PDF dokuments 4.1. Ievads

   PDF dokuments 4.2. Floida metode

   PDF dokuments 4.3. Dijkstras metode

   PDF dokuments 4.4. Belmana-Forda metode

   PDF dokuments 4.5. Belmana-Kalabas metode

   PDF dokuments 4.6. Visīsākie un visgarākie maršruti orgrafos bez kontūriem

  5. nodaļa. Planāri grafi

   PDF dokuments

  6. nodaļa. Eilera grafi

   PDF dokuments

  7. nodaļa. Hamiltona grafi

   PDF dokuments
        PDF dokuments Mathematica fails, izprintēts PDF formātā

  8. nodaļa. Grafu krāsošana

   PDF dokuments

  9. nodaļa. Pakāpju virknes

   PDF dokuments

  10. nodaļa. Neatkarība. Pārklājumi

   PDF dokuments Neatkarīgas virsotņu kopas. Dominējošas virsotņu kopas. Kliķe. Virsotņu pārklājumi
   PDF dokuments Neatkarīgas šķautņu kopas. Šķautņu pārklājumi
   PDF dokuments Sapārojumi divdaļu grafos

    

Grafu teorijas metožu realizācija Pascal

  1. Pārlases dziļumā realizācija Pascal

  PDF dokuments Apraksts   Teksta dokuments Pascal faila saturs   Teksta dokuments Ievadfails   Teksta dokuments Izvadfails  

  2. Kraskala metodes, lai atrastu minimālā svara parciālkoku, realizācija Pascal

  PDF dokuments Apraksts   Teksta dokuments Pascal faila saturs   Teksta dokuments Ievadfails   Teksta dokuments Izvadfails  

  3. Kraskala metodes, lai atrastu maksimālā svara parciālkoku, realizācija Pascal

  PDF dokuments Apraksts   Teksta dokuments Pascal faila saturs   Teksta dokuments Ievadfails   Teksta dokuments Izvadfails  

Lejupielādējam no http://www.bloodshed.net/devpascal.html Dev-Pascal un instalējam. Lai realizētu, piemēram, pārlasi dziļumā, saskaņā ar Aprakstu (skat. 1. punktu) izveidojam failu DepthFirstSearch.pas un Dev-Pascal programmā atveram šo failu un palaižam Execute|Run, tad tajā pašā mapē, kurā atrodas DepthFirstSearch.pas, izveidojas fails DepthFirstSearch.exe. Šajā mapē ievietojam attiecīgo ievadfailu Depth.in. Palaižam DepthFirstSearch.exe un iegūstam Depth.out, kurā ir atrodami apskatāmās pārlases dziļumā rezultāti. Līdzīgi rīkojamies pārējos gadījumos, tādējādi pārbaudot iegūtos rezultātus.

 

Diskrētās matemātikas literatūra

 1. J. A. Bondy, U. S. R. Murty. Graph Theory with Applications. - North-Holland, 1982. - 266 p.


 2. J. Dambītis. Modernā grafu teorija. - R.: Datorzinību Centrs, 2002. - 160 lpp.


 3. J. Strazdiņš. Diskrētās matemātikas pamati. - R.: Zvaigzne, 1980. - 309. lpp.


 4. J. Strazdiņš. Diskrētā matemātika. - R.: Zvaigzne ABC, 2001. - 148. lpp.


 5. K. Berz. Teorija grafov i ee primenenija. - M.: IL, 1962. - 319. lpp. (krievu val.)


 6. V. Jemelicev, O. Melnikov, V. Sarvanov, R. Tiskevic. Lekcii po teorii grafov. - M.: Nauka, 1990. - 384. lpp. (krievu val.)


 7. J. Jerusalimskij. Diskretnaja matematika. - M.: Vuzovskaja kniga, 2000. - 284. lpp. (krievu val.)


 8. V. Gorbatov. Fundamentajnije osnovi diskretnoj matematiki. - M.: Nauka, 2000. - 544. lpp. (krievu val.)


 9. B. Ivanov. Diskretnaja matematika. Algoritmi i programmi. - M.: Laboratorija Bazovih Znanij, 2002. - 288. lpp. (krievu val.)


 10. L. Zaharova. Algoritmi diskretnoj matematiki. - M.: Moskovskij gos. universitet elektroniki i matematiki, 2002. - 120. lpp. (krievu val.)


 11. N. Kristofides. Diskretnaja matematika. Algoritmiceskij podhod. - M.: Mir, 1978. - 432. lpp. (krievu val.)


 12. O. Melnikov. Zanimatelnije zadaci po teorii grafov. - Minsk: TetraSistems, 2001. - 144. lpp. (krievu val.)


 13. F. Novikov. Diskretnaja matematika dlja programmistov. - SPb: Piter, 2001. - 304. lpp. (krievu val.)


 14. O. Ore. Teorija grafov i ee primenenija. - M: Nauka, 1980. - 336. lpp. (krievu val.)


 15. N. Redkin. Diskretnaja matematika. - SPb: Lanj, 2003. - 96. lpp. (krievu val.)


 16. V. Tatt. Teorija grafov. - M: Mir, 1988. - 424. lpp. (krievu val.)


 17. R. Vilson. Vvedenije v teoriju grafov. - M: Mir, 1977. - 207. lpp. (krievu val.)


 18. F. Harari. Teorija grafov. - M: Mir, 1973. - 302. lpp. (krievu val.)


 19. S. Jablonskij. Vvedeniju v diskretnuju matematiku. - M: Visshaja shkola, 2003. - 384. lpp. (krievu val.)


 20. A. Zikov. Osnovi teoriju grafov. - M: Nauka, 1987. - 382. lpp. (krievu val.)


 21. M. Asanov, V. Baranskij, V. Rasin. Disretnaja matematika: grafi, matroidi, algoritmi. - Izevsk: NIC "Regularnaja i haoticeskaja dinamika", 2001. - 288. lpp. (krievu val.)