nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. PAMATJĒDZIENI

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Matemātiskās analīzes katedra


Vitolds Gedroics


VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU DIFERENCIĀLRĒĶINI


2002ANOTĀCIJA

Mācību līdzeklis ir turpinājums iepriekš izdotajiem autora mācību līdzekļiem. Mācību līdzeklī iekļauti teorētiski jautājumi kā arī uzdevumi. Katras tēmas beigās sniegti jautājumi zināšanu kontrolei un vingrinājumi vielas nostiprināšanai. Pierādījuma sākums un beigas atzīmēti atbilstoši ar simboliem $ \blacktriangleright$ un $ \blacktriangleleft$.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. PAMATJĒDZIENI

2002-06-21