nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.6. Atvasinājums norādītajā virzienā. Gradients Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.4. Pieskarplakne

3.5. Saliktas funkcijas diferencēšana

3.5. teorēma. 
Ja kopā $ D$ definēta salikta funkcija $ z=f(u,v)$, kur $ u=u(x,y)$, $ v=v(x,y)$, funkcijām $ u(x,y)$, $ v(x,y)$ punkta $ (x_0,y_0)\in D$ apkārtnē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi un funkcijai $ z=f(u,v)$ atbilstoša punkta $ (u_0,v_0)$ apkārtnē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi, tad salikta funkcija $ z=f\bigl(u(x,y), v(x,y)\bigr)$ ir diferencējama punktā $ (x_0,y_0)$, pie tam

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{...
...al u}{\partial
y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\/.$

$ \blacktriangleright$ Tā kā funkcijām $ u(x,y)$, $ v(x,y)$ punkta $ (x_0,y_0)$ apkārtnē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi, tad funkcijas ir diferencējamas šajā punktā, t.i.,

$\displaystyle \Delta
u=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial
y}\Delta y+\alpha_1\Delta x+\beta_1\Delta y$

un

$\displaystyle \Delta v=\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial v}{\partial
y}\Delta y+\alpha_2\Delta x+\beta_2\Delta y\/,$

kur $ \alpha_1$, $ \beta_1$, $ \alpha_2$, $ \beta_2$ - bezgalīgi mazas funkcijas, kad $ \Delta x\rightarrow 0$ un $ \Delta y\rightarrow 0$.

Ja uzskata, ka $ \Delta y=0$, tad iegūst šo funkciju parciālos pieaugumus.

$\displaystyle \Delta_x u=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\alpha_1\Delta x$   un$\displaystyle \quad\Delta_x v=\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\alpha_2\Delta x$ (3.4)

Šiem pieaugumiem atbilst funkcijas $ z=f(u,v)$ pieaugums, kuru ir lietderīgi apzīmēt $ \Delta_x z$.

Tā kā funkcijai $ z=f(u,v)$ punkta $ (u_0,v_0)$ apkārtnē eksistē nepārtraukti parciālie atvasinājumi, tad tā ir diferencējama šajā punktā.

Tāpēc

$\displaystyle \Delta_x z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta_x u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta_x v+\alpha\Delta_x u+\beta\Delta_x v,$ (3.5)

kur $ \lim\limits_{\substack{\Delta_x u\rightarrow 0\\  \Delta_x
v\rightarrow 0}}\al...
...m\limits_{\substack{\Delta_x u\rightarrow
0\\  \Delta_x v\rightarrow 0}}\beta=0$.

Vienādībā (3.5) $ \Delta_x u$ un $ \Delta_x v$ aizstāj ar atbilstošajām izteiksmēm (3.4)

\begin{multline*}
\Delta_x z=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u...
...l v}\frac{\partial v}{\partial
x}\right)\Delta x+\gamma\Delta x,
\end{multline*}

kur

$\displaystyle \gamma=\alpha_1\frac{\partial z}{\partial
u}+\alpha_2\frac{\parti...
...partial x}+\alpha\cdot\alpha_1+\beta\frac{\partial v}{\partial
x}+\beta\alpha_2$

ir bezgalīgi maza funkcija, kad $ \Delta x\rightarrow 0$ ( $ \Delta y=0$).

Atrod $ \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta
x}=\frac{\partial ...
...rtial u}{\partial
x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$. Tādējādi eksistē $ \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial
z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial
z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$, kas acīmredzami ir nepārtraukts punkta $ (x_0,y_0)$ apkārtnē. Analoģiski pierāda, ka šī punkta apkārtnē eksistē nepārtraukts $ \frac{\partial z}{\partial
y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial
y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$. Saskaņā ar funkcijas diferencējamības pietiekamo nosacījumu (3.3. teorēma) funkcija $ z=f\bigl(u(x,y), v(x,y)\bigr)$ diferencējama punktā $ (x_0,y_0)$. $ \blacktriangleleft$
3.6. piemērs. 
Atrast funkcijas $ z=u^2+v^3$, kur $ u=\sqrt[3]{xy}$, $ v=\sqrt[5]{\frac{x}{y}}$, parciālos atvasinājumus $ \frac{\partial z}{\partial x}$ un $ \frac{\partial z}{\partial
y}$.

Atrod

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial u}$ $\displaystyle =2u,$    
$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial v}$ $\displaystyle =3v^2,$    
$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial x}$ $\displaystyle =\sqrt[3]{y}\cdot\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}},$    
$\displaystyle \frac{\partial u}{\partial y}$ $\displaystyle =\sqrt[3]{x}\cdot\frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}},$    
$\displaystyle \frac{\partial v}{\partial x}$ $\displaystyle =\frac{1}{\sqrt[5]{y}}\cdot\frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}},$    
$\displaystyle \frac{\partial v}{\partial y}$ $\displaystyle =\sqrt[5]{x}\left(y^{-\frac{1}{5}}\right)_y'=-\frac{1}{5}\sqrt[5]{x}\cdot\frac{1}{\sqrt[5]{y^6}}\/.$    

Tādējādi

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial
x}=\frac{2u}{3}\cdot\sqrt[3]{\frac{y}{...
...{3}\cdot\sqrt[3]{\frac{x}{y^2}}-\frac{3v^2}{5}\cdot{\sqrt[5]{\frac{x}{y^6}}}\/,$

kur $ u=\sqrt[3]{xy}$, $ v=\sqrt[5]{\frac{x}{y}}$.
3.7. piemērs. 
Atrast funkcijas $ z=\ln t$, kur $ t=\sin x+\cos y$, parciālos atvasinājumus $ \frac{\partial z}{\partial x}$, $ \frac{\partial z}{\partial
y}$.

$ \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{dz}{dt}\cdot\frac{\partial t}{\partial
x}$; $ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{dz}{dt}\cdot\frac{\partial t}{\partial
y}$. Atrod $ \frac{dz}{dt}=\frac{1}{t}$; $ \frac{\partial t}{\partial x}=\cos
x$, $ \frac{\partial t}{\partial y}=-\sin y$.

Tādējādi

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial x}$ $\displaystyle =\frac{1}{t}\cos x=\frac{\cos x}{\sin x+\cos x};$    
$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}$ $\displaystyle =\frac{1}{t}(-\sin y)=\frac{-\sin y}{\sin x+\cos y}\/.$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.6. Atvasinājums norādītajā virzienā. Gradients Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.4. Pieskarplakne

2002-06-21