nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Punktā diferencējama funkcija. Diferenciālis. Parciālie Augstāk: fun2ht Iepriekšējais: 2.6. Vingrinājumi

3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Punktā diferencējama funkcija. Diferenciālis. Parciālie Augstāk: fun2ht Iepriekšējais: 2.6. Vingrinājumi

2002-06-21