nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Pieskarplakne Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.2. Punktā diferencējamas funkcijas pietiekamais nosacījums

3.3. Funkcijas diferenciāļa lietojumi tuvinātos
aprēķinos


Punktā $ (x_0,y_0)$ diferencējamai funkcijai $ z=f(x,y)$ ir spēkā vienādība $ \Delta z=A\Delta x+B\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta
y$, kur $ A,B$ - skaitļi un $ \alpha,\beta$ - bezgalīgi mazas funkcijas, kad $ \Delta x\rightarrow 0$, $ \Delta y\rightarrow 0$. Tāpēc $ \Delta z\approx dz$, kur $ dz=A\Delta x+B\Delta y$. Pārveidojot šo aptuveno vienādību, iegūst, ka

$\displaystyle f(x_0+\Delta
x,y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+f_x'(x_0,y_0)\Delta
x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y\/.$

Šīs aptuvenās vienādības lietošanas shēma ir šāda.
  1. Lielumu $ Q$, kuram ir jāatrod tuvināta vērtība, uzraksta kā funkcijas $ z=f(x,y)$ vērtību punktā $ (x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$, t.i.,
    $ Q=f(x_0~+~\Delta x;~y_0~+~\Delta y)$, kur punktu $ (x_0,y_0)$ izvēlas tā, lai šajā punktā funkcijas vērtību varētu viegli aprēķināt.
  2. Atrod $ z_x'$, $ z_y'$ un izskaitļo funkcijas un tās parciālo atvasinājumu vērtības punktā $ (x_0,y_0)$.
  3. No aptuvenās vienādības atrod $ f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$.
3.5. piezīme. 
Tuvinājums būs jo labāks, jo mazāki pēc moduļa būs $ \Delta x$ un $ \Delta y$.
3.4. piemērs. 
Aprēķināt izteiksmes $ \sqrt{1,03^2+1,98^3}$ tuvinātu vērtību.

Šoreiz $ Q=\sqrt{1,03^2+1,98^3}$, $ f(x,y)=\sqrt{x^2+y^3}$ un

$ Q=f(1+0,03;2-0,02)$. Tādējādi $ x_0=1$, $ y_0=2$, $ \Delta x=0,03$, $ \Delta y=-0,02$.

Atrod

$\displaystyle z_x'=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^3}},\quad z_y'=\frac{3y^2}{2\sqrt{x^2+y^3}}\/.$

Izskaitļo $ f(1,2)=\sqrt{1^2+2^3}=3$; $ f_x'(1,2)=\frac{1}{3}$, $ f_y'(1,2)=2$.

Pielieto aptuveno vienādību

$\displaystyle f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+
f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y$

un izskaitļo $ Q$ tuvinātu vērtību $ Q\approx 3+\frac{1}{3}\cdot
0,03+2(-0,02)=2,97$.

Tādējādi $ \sqrt{1,03^2+1,98^3}\approx 2,97$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Pieskarplakne Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.2. Punktā diferencējamas funkcijas pietiekamais nosacījums

2002-06-21