nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.10. Jautājumi Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.8. Augstāku kārtu diferenciāļi

3.9. Teilora formula divu argumentu funkcijai


Teilora formulu divu argumentu funkcijai var iegūt, izmantojot Teilora formulu viena argumenta funkcijai. Ja funkcijai $ f(x)$ punkta $ x_0$ apkārtnē eksistē visi atvasinājumi līdz $ (n+1)$ kārtai ieskaitot, tad visiem $ x$, kas pieder šai apkārtnei, ir spēkā vienādība

\begin{multline*}
f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_...
...n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},
\end{multline*}

kur $ c=x_0+\Theta(x-x_0)$ un $ 0<\Theta<1$. Ja apzīmē $ x-x_0=\Delta x$ un izmanto funkcijas $ f(x)$ diferenciāļu aprēķināšanas formulas, tad Teilora formulu var uzrakstīt šādi:

$\displaystyle f(x_0+\Delta x )=f(x_0)+\frac{df(x_0)}{1!}+\frac{d^2f(x_0)}{2!}+\cdots +\frac{d^nf(x_0)}{n!}+\frac{d^{n+1}f(c)}{(n+1)!},$    

kur $ c=x_0+\Theta\Delta x$ un $ 0<\Theta<1$ jeb

\begin{multline*}
f(x_0+\Delta x
)=f(x_0)+\frac{df(x_0)}{1!}+\frac{d^2f(x_0)}{2!...
...frac{d^nf(x_0)}{n!}+\frac{d^{n+1}f(x_0+\Theta\Delta x)}{(n+1)!},
\end{multline*}

kur $ 0<\Theta<1$.

Tagad apskata funkciju $ f(x,y)$, kurai punkta $ (x_0,y_0)$ apkārtnē eksistē visi diferenciāļi līdz $ (n+1)$ kārtai ieskaitot.

Izvēlas tādus patvaļīgus argumentu pieaugumus $ \Delta x$ un $ \Delta y$, lai punkts $ (x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$ piederētu šai apkārtnei. Apskata $ f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$, kur $ 0\leq t\leq 1$. Šo izteiksmi fiksētiem $ \Delta x$ un $ \Delta y$ var uzskatīt par mainīgā $ t$ funkciju $ F(t)$. Tādējādi $ F(t)=f(x_0+t\Delta x,y_0+t\Delta y)$, kur $ 0\leq t\leq 1$. Funkcijai $ F(t)$ intervālā $ [0,1]$ eksistē visi atvasinājumi līdz $ (n+1)$ kārtai ieskaitot. Tiešām, ja $ F(t)$ uzskata par saliktu funkciju $ F(t)=f(x,y)$, kur $ x=x_0+t\Delta x$, $ y=y_0+t\Delta y$, tad $ F(t)$ ir diferencējama funkcija kā salikta funkcija, pie tam

$\displaystyle F'(t)=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\part...
...partial f}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f}{\partial
y}\Delta y=df(x,y)\/.$

Funkcija $ F'(t)$ arī ir diferencējama. (Pamatot patstāvīgi!)

Tāpēc eksistē

\begin{multline*}
F''(t)=\bigl(F'(t)\bigr)'=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial f
}...
...\partial^2 f }{\partial
y^2}\Delta y^2=d^2f(x,y)\quad\text{utt.}
\end{multline*}

Beidzot, eksistē $ F^{(n+1)}(t)=d^{n+1}f(x,y)$.

Funkcijai $ F(t)$ uzraksta Teilora formulu (izvēlas $ t_0=0$ un $ t=1$):

$\displaystyle F(1)=F(0)+\frac{F'(0)}{1!}+\frac{F''(0)}{2!}+\cdots +\frac{F^{(n)}(0)}{n!}+
\frac{F^{n+1}(\Theta)}{(n+1)!}\/,$

kur $ 0<\Theta<1$. Funkcijas $ F(t)$ un tās atvasinājumu vērtības aizstāj ar atbilstošajām izteiksmēm. Iegūst, ka

\begin{multline*}
f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta
y)=f(x_0,y_0)+\frac{df(x_0,y_0)}{1!...
...+\frac{d^{n+1}f(x_0+\Theta\Delta
x,y_0+\Theta\Delta y)}{(n+1)!},
\end{multline*}

kur $ 0<\Theta<1$.

Iegūtā formula ir funkcijas $ f(x,y)$ Teilora formula punkta $ (x_0,y_0)$ apkārtnē.

Ja $ n=0$, tad iegūst Teilora formulas atsevišķo gadījumu - Lagranža formulu:

$\displaystyle f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+df(x_0+\Theta\Delta x,y_0+\Theta\Delta y)$

jeb

\begin{multline*}
f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+\frac{\partial
f(x_0+...
... f(x_0+\Theta\Delta x, y_0+\Theta\Delta y)}{\partial
y}\Delta y,
\end{multline*}

kur $ 0<\Theta<1$.

Ja $ n=1$, tad iegūst

\begin{multline*}
f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=\\ =f(x_0,y_0)+\frac{\partial
f(...
...\Delta x, y_0+\Theta\Delta y)}{\partial y^2}\Delta
y^{2}\right).
\end{multline*}nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.10. Jautājumi Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.8. Augstāku kārtu diferenciāļi

2002-06-21