nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.9. Teilora formula divu argumentu funkcijai Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.7. Augstāku kārtu atvasinājumi

3.8. Augstāku kārtu diferenciāļi


Apskata kopā $ D$ diferencējamu funkciju $ f(x,y)$. Par šādas funkcijas diferenciāli sauc $ df(x,y)=\frac{\partial
f}{\partial x}(x,y)dx+\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dy$. Ja $ dx$ un $ dy$ ir fiksēti, tad $ df(x,y)$ var uzskatīt par mainīgo $ x$ un $ y$ funkciju. Pie tam, ja šī funkcija ir diferencējama, tad var runāt par tās diferenciāli, t.i., $ d\bigl(df(x,y)\bigr)$, kuru attiecībā pret $ f(x,y)$ sauc par otrās kārtas diferenciāli un apzīmē $ d^2f(x,y)$. Tātad

\begin{multline*}
d^2f(x,y)=d\bigl(df(x,y)\bigr)=d\left(\frac{\partial f}{\parti...
...partial
x\partial y}dx dy+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2.
\end{multline*}

(Izmantoja, ka $ \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial
y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$).

Analoģiski definē $ d^3f(x,y)$ un vispārīgi $ d^nf(x,y)=d\bigl(d^{n-1}f(x,y)\bigr)$. Simboliski var rakstīt

$\displaystyle \boxed{d^nf(x,y)=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial
y}dy\right)^nf(x,y)\/.}$

Analoģiski var apskatīt augstāku kārtu diferenciāļus $ n$ argumentu funkcijai.

3.10. piezīme. 
Ja $ x$ un $ y$ nav neatkarīgie argumenti, bet starpargumenti, t.i., $ z=f(x,y)$, kur $ x$ un $ y$ ir viena vai vairāku neatkarīgo argumentu funkcijas, tad, piemēram,

$\displaystyle d^2z=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2+2\frac{\partial^2 z}{\...
...l^2 y}dy^2+
\frac{\partial z}{\partial x}d^2x+\frac{\partial z}{\partial y}d^2y$

utt.
3.9. piemērs. 
Atrast funkcijas $ z=2x^2-3xy-y^2$ otrās kārtas diferenciāli.

Atrod

$\displaystyle \frac{\partial^2z}{\partial x^2}=4;\quad\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}=-3;\quad
\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=-2\/.$

Tādējādi

$\displaystyle d^2z=4dx^2+2(-3)dx dy-2 dy^2=4dx^2-6dx dy-2dy^2\/.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.9. Teilora formula divu argumentu funkcijai Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.7. Augstāku kārtu atvasinājumi

2002-06-21