nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.10. Jautājumi

3.11. Vingrinājumi

 1. Definēt punktā $ P_0(x_0,y_0,z_0)$ diferencējamu funkciju $ u=f(x,y,z)$ un tās diferenciāli šajā punktā.
 2. Pierādīt, ka punktā diferencējamai funkcijai $ u=f(x,y,z)$ eksistē parciālie atvasinājumi un tā ir nepārtraukta funkcija šajā punktā.
 3. Atrast funkciju parciālos atvasinājumus
 4. Pierādīt, ka funkcija $ z=\ln\bigl(x^2+xy+y^2\bigr)$ apmierina nosacījumu $ x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial
y}=2$.
 5. Izskaitļot $ \left\vert\begin{array}{cc}
\frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x...
...al y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\varphi}
\end{array}\right\vert$, ja $ x=\rho\cos\varphi$ un $ y=\rho\sin\varphi$.
 6. Pierādīt, ka funkcijai $ z=\sqrt{x^2+y^2}$ punktā $ (0,0)$ neeksistē parciālie atvasinājumi.
 7. Atrast funkciju $ z=f(x,y)$, ja
 8. Caur virsmas $ z=2x^2+y^2$ punktu $ M(1,2,6)$ konstruētas divas plaknes, kas paralēlas koordinātu plaknēm $ xOz$ un $ yOz$. Aprēķināt leņķus, kādus veido punktā $ M$ konstruētās pieskares līnijām, pa kurām šīs plaknes šķeļ virsmu, ar atbilstošajām koordinātu asīm.
 9. Atrast funkcijas $ f(x,y)=x^2+xy-y^2$ pilno pieaugumu un diferenciāli.
 10. Funkcijai $ f(x,y)=x^2y$ atrast pilno pieaugumu un diferenciāli punktā $ (1,2)$. Iegūtos rezultātus salīdzināt, ja
 11. Pierādīt, ka funkcijām $ u=u(x,y)$ un $ v=v(x,y)$ izpildās
 12. Atrast $ df(1,1)$, ja $ f(x,y)=\frac{x}{y^2}$.
 13. Atrast $ df(3,4,5)$, ja $ f(x,y,z)=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
 14. Sniegt ģeometrisko interpretāciju funkcijas $ S=xy$ pilnajam pieaugumam un diferenciālim. (Apskatīt taisnstūri, kura malas ir $ x$ un $ y$).
 15. Uzrakstīt aptuveno vienādību triju argumentu funkcijas vērtību izskaitļošanai.
 16. Noslēgta kaste, kuras ārējie izmēri ir $ 10$ cm, $ 8$ cm un $ 6$ cm, izgatavota no skārda, kura biezums $ 2$ mm. Aprēķināt tuvinātu patērētā metāla tilpuma vērtību.
 17. Tuvināti izskaitļot
 18. $ z=e^{3x+2y}$, kur $ x=\cos t$, $ y=t^2$. Atrast $ \frac{dz}{dt}$.
 19. $ z=e^{xy}$, kur $ y=\ln x$. Atrast $ \frac{\partial z}{\partial x}$un $ \frac{dz}{dx}$.
 20. Parādīt, ka funkcija $ z=\varphi\bigl(x^2+y^2\bigr)$ apmierina vienādojumu
  $ y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial
y}=0$.
 21. $ u=f(x,y,z)$, kur $ y=\varphi(x)$, $ z=\psi(x,y)$. Atrast $ \frac{du}{dx}$.
 22. Atrast funkcijas $ z=2x^2-3y^2$ atvasinājumu punktā $ P(1,0)$ virzienā, kas veido ar $ Ox$ asi leņki $ 120^{\circ}$.
 23. Atrast funkcijas $ z=x^3-2x^2y+xy^2+1$ atvasinājumu punktā $ M(1,2)$ virzienā no šī punkta uz punktu $ N(4,6)$.
 24. Atrast funkcijas $ u=x^2-3yz+5$ atvasinājumu punktā $ M(1,2,-1)$ virzienā, kas veido ar koordinātu asīm vienādus leņķus.
 25. Atrast un ilustrēt ģeometriski funkcijas $ z=x^2y$ gradientu punktā $ P(1,1)$.
 26. Atrast funkcijas $ u=x^2+y^2+z^2$ gradienta punktā $ (2,-2,1)$ moduli un virzienu.
 27. Atrast leņķi starp funkcijas $ z=\ln\frac{y}{x}$ gradientiem punktos $ A\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ un $ B(1,1)$.
 28. Atrast funkcijas $ z=x^2+4y^2$ vislielāko izmaiņas ātrumu punktā $ (2,1)$.
 29. Atrast funkcijas $ u=xy+yz+zx$ visus otrās kārtas parciālos atvasinājumus.
 30. Parādīt, ka funkcijai $ z=x^y$ izpildās $ \frac{\partial^2 z}
{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.
 31. Atrast $ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $ \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial
y}$, $ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, ja $ z=f(u,v)$, kur $ u=x^2+y^2$, $ v=xy$.
 32. Atrast $ d^2 z$, ja $ z=e^xy$.
 33. Uzrakstīt funkcijas $ u=f(x,y,z)$ otrās kārtas diferenciāļa aprēķināšanas formulas (apskatīt gadījumu, kad $ x,y,z$ - neatkarīgie argumenti, un gadījumu, kad $ x,y,z$ - starpargumenti).
 34. Atrast $ d^3 z$, ja $ z=e^x\cos y$.
 35. Funkcijai $ f(x,y)=-x^2+2xy+3y^2-6x-2y-4$ uzrakstīt Teilora formulu punkta $ (-2,1)$ apkārtnē.
 36. Funkcijai $ f(x,y)=e^{x+y}$ uzrakstīt Teilora formulu punkta $ (1,-1)$ apkārtnē. Iegūt arī atsevišķus gadījumus, kad $ n=0$ un $ n=1$.
 37. Izmantojot Teilora formulu, tuvināti izskaitļot $ (0,95)^{2,01}$. Aprēķinos izmantot tikai tos formulas locekļus, kas pēc moduļa nav mazāki par $ 0,01$.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Augstāk: 3. VAIRĀKU ARGUMENTU DIFERENCĒJAMAS FUNKCIJAS Iepriekšējais: 3.10. Jautājumi

2002-06-21