nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Iepriekšējais: 5.2.1. Jautājumi

5.2.2. Vingrinājumi

  1. Kā netieši var uzdot divu, triju un $ n$ argumentu funkciju?
  2. Formulēt teorēmas par netieši uzdotas divu, triju un $ n$ - argumentu funkcijas eksistenci un diferencējamību.
  3. Noskaidrot, vai vienādojumi netieši uzdod $ y$ kā mainīgā $ x$ diferencējamu funkciju. Diferencējamai funkcijai atrast atvasinājumu:
  4. Parādīt, ka vienādojumi netieši uzdod $ z$ kā mainīgo $ x$ un $ y$ diferencējamu funkciju. Atrast šīs funkcijas parciālos atvasinājumus:
  5. Parādīt, ka vienādojumu sistēmas netieši uzdod $ u$ un $ v$ kā mainīgo $ x$ un $ y$ diferencējamas funkcijas. Atrast šo funkciju parciālos atvasinājumus:nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Iepriekšējais: 5.2.1. Jautājumi

2002-06-21