nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2.2. Vingrinājumi Augstāk: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Iepriekšējais: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas

5.2.1. Jautājumi

  1. Kā netieši (apslēptā veidā) var uzdot viena mainīgā funkciju? Vai vienādojums $ F(x,y)=0$ vienmēr netieši uzdod $ y$ kā mainīgā $ x$ funkciju?
  2. Formulēt teorēmu par netieši uzdotās viena mainīgā funkcijas eksistenci un diferencējamību.
  3. Definēt divu patvaļīgu kopu Dekarta reizinājumu.
  4. Definēt telpas $ \mathbb{R}^n$ punkta kubveida apkārtni.
  5. Kā netieši var uzdot $ n$ mainīgo funkcijas?
  6. Formulēt teorēmu par netieši uzdotu $ n$ mainīgo funkciju eksistenci un diferencējamību.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2.2. Vingrinājumi Augstāk: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Iepriekšējais: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas

2002-06-21