nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Vingrinājumi Augstāk: 2. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJAS ROBEŽA UN Iepriekšējais: 2.4. Slēgtas un vaļējas kopas. Kopā

2.5. Jautājumi

 1. Definēt funkcijas robežu.
 2. Definēt punkta $ P_0$ $ \delta$ - apkārtni un pārdurto apkārtni.
 3. Formulēt teorēmu par funkcijas robežas vienīgumu un teorēmu par funkcijas ierobežotību.
 4. Formulēt teorēmu par robežpāreju nevienādībās.
 5. Formulēt teorēmu par mainīgā starplieluma robežu.
 6. Formulēt teorēmas par funkciju summas, reizinājuma un dalījuma robežām.
 7. Definēt bezgalīgi mazu funkciju.
 8. Definēt punktā nepārtrauktu funkciju.
 9. Definēt funkcijas pilno un parciālos pieaugumus.
 10. Definēt saliktas funkcijas neatkarīgos argumentus un starpargumentus.
 11. Definēt saliktu funkciju.
 12. Formulēt teorēmu par saliktas funkcijas nepārtrauktību.
 13. Definēt
   a) kopas iekšējo punktu;
   b) kopas ārējo punktu;
   c) kopas robežas punktu.
  Sniegt ģeometrisko interpretāciju.
 14. Definēt
   a) slēgtu kopu;
   b) vaļēju kopu;
   c) sakarīgu kopu.
  Sniegt ģeometrisko interpretāciju.
 15. Definēt ierobežotu kopu.
 16. Definēt kopā nepārtrauktu funkciju.
 17. Formulēt Veierštrāsa teorēmas par nepārtrauktas funkcijas ierobežotību, vislielāko un vismazāko vērtību.
 18. Formulēt Bolcano teorēmu par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām.
 19. Formulēt teorēmu par nepārtrauktas funkcijas nullēm.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Vingrinājumi Augstāk: 2. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJAS ROBEŽA UN Iepriekšējais: 2.4. Slēgtas un vaļējas kopas. Kopā

2002-06-21