nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Jautājumi Augstāk: 2. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJAS ROBEŽA UN Iepriekšējais: 2.3. Saliktas funkcijas nepārtrauktība

2.4. Slēgtas un vaļējas kopas. Kopā nepārtrauktas funkcijas

2.8. definīcija. 
Punktu $ P_0$ sauc par kopas $ D$ iekšējo punktu, ja eksistē šī punkta tāda apkārtne, kas iekļaujas kopā $ D$.
2.9. definīcija. 
Punktu $ P_0$ sauc par kopas $ D$ ārējo punktu, ja eksistē šī punkta tāda apkārtne, kas nesatur nevienu kopas $ D$ punktu.
2.10. definīcija. 
Punktu $ P_0$ sauc par kopas $ D$ robežas punktu, ja šī punkta jebkura apkārtne satur gan kopai $ D$ piederošos, gan kopai $ D$ nepiederošos punktus.

\includegraphics[height=10cm]{08.eps}

2.4. zīm.

2.8. piezīme. 
$ \phantom{}$
  1. 2.4. zīmējumā punkts $ A$ ir kopas $ D$ iekšējais, $ B$ - kopas $ D$ ārējais, bet $ C$ - kopas $ D$ robežas punkts.
  2. Acīmredzami katrs kopas iekšējais punkts pieder šai kopai, bet kopas robežas punkts var gan piederēt, gan nepiederēt šai kopai (skat. 2.4., 2.5. zīm.).

Piemēram, kopu $ D$ veido koordinātu plaknes tie punkti, kuri apmierina nevienādību $ x^2+y^2\leq 4$. Šīs kopas robežas punkti ir riņķa līnijas $ x^2+y^2=4$ punkti, kas pieder $ D$.

2.11. definīcija. 
Kopu $ D$ sauc par slēgtu kopu, ja tā satur visus savus robežas punktus.
2.9. piezīme. 
Kopa $ D$, kas apskatīta iepriekšējā piemērā, ir slēgta kopa.
2.12. definīcija. 
Kopu $ D$ sauc par vaļēju kopu, ja tā nesatur nevienu savu robežas punktu.
2.10. piezīme. 
Vaļēja kopa sastāv tikai no saviem iekšējiem punktiem.

Piemēram, kopa $ D$, kuru veido koordinātu plaknes tie punkti, kuri apmierina nevienādību $ x^2+y^2<4$, ir vaļēja kopa.

2.11. piezīme. 
Eksistē tādas kopas, kuras nav ne vaļējas, ne slēgtas kopas.

\includegraphics[height=9.5cm]{09.eps}

2.5. zīm.

Piemēram, kopa $ D$, kuru veido koordinātu plaknes tie punkti, kas apmierina nevienādību $ 1\leq x^2+y^2<16$ (2.5. zīm.) nav ne vaļēja, ne slēgta kopa.

2.13. definīcija. 
Kopu $ D$ sauc par sakarīgu kopu, ja šīs kopas jebkurus divus punktus var savienot ar lauztu līniju (šai lauztai līnijai posmu skaits ir galīgs), kas iekļaujas kopā $ D$.

\includegraphics[height=7.5cm]{10.eps}

2.6. zīm.

\includegraphics[height=8cm]{11.eps}

2.7. zīm.

2.12. piezīme. 
$ \phantom{\/}$2.6. un 2.7. zīmējumā ir attēlotas sakarīgas kopas koordinātu plaknē.
2.14. definīcija. 
Kopu $ D$ sauc par ierobežotu kopu, ja eksistē tāds skaitlis $ M>0$, ka visiem $ P\in D$ izpildās nevienādība $ \rho\bigl(P,P_0\bigr)<M$, kur $ P_0$ - kopas $ D$ fiksēts punkts.
2.13. piezīme. 
Ja ierobežota kopa $ D$ atrodas plaknē (telpā), tad, acīmredzami, eksistē tāds vaļējs riņķis (vaļēja lode) ar centru punktā $ P_0$ un rādiusu $ M$, kas satur kopu $ D$.

Definējot punktā $ P_0$ nepārtrauktu funkciju, uzskatīja, ka $ P_0$ ir funkcijas definīcijas apgabala iekšējais punkts.

Atliek definēt punktā $ P_0$ nepārtrauktu funkciju, ja $ P_0$ ir funkcijas definīcijas apgabala $ D$ robežas punkts, pie tam $ P_0\in D$.
2.15. definīcija. 
Funkciju $ f(P)$ sauc par nepārtrauktu tās definīcijas apgabala $ D$ robežas punktā $ P_0\in D$, ja jebkuram $ \varepsilon
>0$ eksistē tāds $ \delta >0$, ka visiem $ P\in D$, kuriem izpildās nevienādība $ \rho\bigl(P,P_0\bigr)<\delta$, ir spēkā nevienādība $ \bigl\vert f(P)-f(P_0)\bigr\vert<\varepsilon$.
2.16. definīcija. 
Funkciju $ f(P)$, kas nepārtraukta kopas katrā punktā, sauc par kopā $ D$ nepārtrauktu funkciju.

Slēgtā un ierobežotā kopā nepārtrauktu vairāku argumentu funkciju īpašības ir analogas slēgtā intervālā nepārtrauktu viena argumenta funkciju īpašībām.

1. īpašība.
(Veierštrāsa 1. teorēma).

Ja funkcija $ f(P)$ ir nepārtraukta slēgtā un ierobežotā kopā $ D$, tad tā ir ierobežota šajā kopā.

2. īpašība.
(Veierštrāsa 2. teorēma).

Ja funkcija $ f(P)$ ir nepārtraukta slēgtā un ierobežotā kopā $ D$, tad tā sasniedz šajā kopā savu vismazāko un vislielāko vērtību.

Ja $ D$ - sakarīga kopa un $ f(P)$ - nepārtraukta funkcija šajā kopā, tad ir spēkā Bolcano teorēma par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām.

2.10. teorēma. 
(Bolcano teorēma).

Ja sakarīgā kopā $ D$ nepārtraukta funkcija $ f(P)$ šīs kopas divos punktos $ A$ un $ B$ pieņem dažādas vērtības, $ f(A)\neq f(B)$, tad kāds arī nebūtu skaitlis $ \mu$ starp $ f(A)$ un $ f(B)$ eksistē $ C\in D$, ka $ f(C)=\mu$.

Sekas.
(Par nepārtrauktas funkcijas nullēm).

Ja sakarīgā kopā $ D$ nepārtraukta funkcija $ f(P)$ šīs kopas divos punktos $ A$ un $ B$ pieņem vērtības $ f(A)$ un $ f(B)$, kurām ir pretējas zīmes, tad eksistē tāds punkts $ C\in D$, ka $ f(C)=0$.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.5. Jautājumi Augstāk: 2. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJAS ROBEŽA UN Iepriekšējais: 2.3. Saliktas funkcijas nepārtrauktība

2002-06-21