nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5. PIELIKUMS Augstāk: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Iepriekšējais: 4.3. Jautājumi

4.4. Vingrinājumi

 1. Formulēt un pierādīt ekstrēma nepieciešamo nosacījumu triju argumentu funkcijai.
 2. Atrast funkcijas $ f(x,y,z)$ gradientu tās stacionārajā punktā.
 3. Uzrakstīt pieskares vienādojumu diferencējamas funkcijas $ f(x,y)$ grafikam punktā $ M_0(x_0,y_0,z_0)$, kur $ P_0(x_0,y_0)$ šīs funkcijas ekstrēma
  punkts.
 4. Izmantojot definīciju, pierādīt, ka funkcijai $ f(x,y)=x^2-y^2 $ punkts $ (0,0)$ nav ekstrēma punkts.
 5. Izmantojot definīciju un izmantojot ekstrēma pietiekamo nosacījumu, pierādīt, ka funkcijai $ f(x,y)=xy$ punkts $ (0,0)$ nav ekstrēma punkts.
 6. Izpētīt uz ekstrēmu funkcijas:
 7. Parādīt, ka funkcijai $ f(x,y)=x^2-y^2+e^{1-x^2}$ eksistē vienīgais ekstrēma punkts, bet šajā punktā funkcija nesasniedz ne vismazāko, ne vislielāko vērtību.
 8. Paskaidrot, kā pēta uz ekstrēmu triju argumentu funkciju.
 9. Atrast funkcijas $ f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ vismazāko un vislielāko vērtību kopā $ D$, kuru ierobežo taisnes $ x=-1$, $ x=2$, $ y=-1$, $ y=3-x$.
 10. Atrast funkcijas $ f(x,y)=x^2y$ vislielāko un vismazāko vērtību kopā $ D$, kuru ierobežo parabola $ y=x^2$ un taisne $ y=1$.
 11. Atrast funkcijas $ f(x,y)=x^2-y^2 $ vismazāko un vislielāko vērtību kopā, kuru nosaka nevienādība $ x^2+y^2\leq 1$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5. PIELIKUMS Augstāk: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Iepriekšējais: 4.3. Jautājumi

2002-06-21