nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.3. Jautājumi Augstāk: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Iepriekšējais: 4.1. Vairāku argumentu funkcijas maksimums un

4.2. Divu argumentu funkcijas vismazākās un vislielākās vērtības atrašana


Iepriekš tika atzīmēts, ka slēgtā un ierobežotā kopā $ D$ nepārtraukta funkcija ir ierobežota un sasniedz kopā $ D$ vismazāko un vislielāko vērtību.

Skaidrs, ka šīs vērtības funkcija var sasniegt $ D$ iekšējos punktos (acīmredzami šie punkti ir funkcijas ekstrēma punkti) vai arī $ D$ robežas punktos.

Tāpēc, lai atrastu slēgtā un ierobežotā kopā $ D$ nepārtrauktas funkcijas vislielāko un vismazāko vērtību, atrod kopas $ D$ tos iekšējos punktus, kuros izpildās ekstrēma nepieciešamais nosacījums un izskaitļo funkcijas vērtības šajos punktos. Atrod arī funkcijas vislielāko un vismazāko vērtību uz $ D$ robežas (kopas $ D$ punktos iegūst viena argumenta funkciju).

Visbeidzot no visām iegūtajām funkcijas vērtībām izvēlas mazāko (apzīmē $ \min\limits_{D}f(x,y)$) un lielāko vērtību (apzīmē $ \max\limits_{D}f(x,y)$).
4.5. piezīme. 
Ja kopa $ D$ nav slēgta vai nav ierobežota, vai funkcija nav nepārtraukta kopā $ D$, tad funkcijai vislielākā vai vismazākā vērtība var neeksistēt.

\includegraphics[height=10cm]{18.eps}

4.3. zīm.

4.6. piemērs. 
Atrast funkcijas

$\displaystyle f(x,y)=x^2+y^2-xy+x+y$

vismazāko un vislielāko vērtību kopā, kuru ierobežo taisnes $ x=0$, $ y=0$, $ x+y=-3$.

Vispirms kopu $ D$ attēlo grafiski (4.3. zīm.). Atrod $ f_x'=2x-y+1$, $ f_y'=2y-x+1$. Atrisina sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
2x-y+1=0, \\
2y-x+1=0.
\end{array}\right.
$

Funkcijas stacionārais punkts $ P_0(-1,-1)$ ir kopas $ D$ iekšējais punkts. Izskaitļo $ f(-1,-1)=-1$.

Pēta funkciju uz $ D$ robežas. ($ D$ robeža sastāv no $ 3$ nogriežņiem).
  1. Uz nogriežņa $ OA(y=0,\;-3\leq x\leq 0)$ $ z=x^2+x$, $ -3\leq x\leq
0$. Atrod $ z'=2x+1$. Punkts $ x=-\frac{1}{2}$ ir intervāla $ [-3,0]$ iekšējais punkts, tāpēc izskaitļo $ f\left(-\frac{1}{2},0\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}$.
  2. Uz nogriežņa $ OB(x=0,\;-3\leq y\leq 0)$ $ z=y^2+y$, $ -3\leq y\leq
0$. Atrod $ z'=2y+1$. Punkts $ y=-\frac{1}{2}$ ir intervāla $ [-3,0]$ iekšējais punkts, tāpēc izskaitļo $ f\left(0,-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}$.
  3. Uz nogriežņa $ AB(y=-x-3,\;-3\leq x\leq 0)$

    $\displaystyle z=x^2+(-x-3)^2-x(-x-3)+x+(-x-3)=3x^2+9x+6,$

    $ -3\leq y\leq
0$. Atrod $ z'=6x+9$. Punkts $ x=-\frac{3}{2}$ ir intervāla $ [-3,0]$ iekšējais punkts, tāpēc izskaitļo $ f\left(-\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{4}$.
Visbeidzot izskaitļo funkcijas vērtības trijstūra $ ABO$ (kopas $ D$) virsotnēs.
$ f(A)=f(-3,0)=9-3=6$;
$ f(O)=f(0,0)=0$;
$ f(B)=f(0,-3)=9-3=6$.
Tādējādi

$\displaystyle \min\limits_{D}f(x,y)=f(-1,-1)=-1$

un

$\displaystyle \max\limits_{D}f(x,y)=f(-3,0)=f(0,-3)=6.$nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.3. Jautājumi Augstāk: 4. VAIRĀKU ARGUMENTU FUNKCIJU PĒTĪŠANA UZ Iepriekšējais: 4.1. Vairāku argumentu funkcijas maksimums un

2002-06-21