nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.1.1. Jautājumi Augstāk: 5. PIELIKUMS Iepriekšējais: 5. PIELIKUMS

5.1. Nosacītie ekstrēmi


Kā zināms, vienādojums $ x^2+y^2=1$ plaknē nosaka vienības riņķa līniju ar centru koordinātu sākuma punktā. Šis pats vienādojums telpā nosaka cilindrisku virsmu ar veiduli, kas ir paralēla aplikātu asij.

Vispārīgi, vienādojums $ \varphi(x,y)=0$ plaknē nosaka kaut kādu līniju, bet telpā - cilindrisku virsmu. Funkcija $ f(x,y)$ telpā nosaka kaut kādu virsmu $ z=f(x,y)$, kas šķeļas ar cilindrisku virsmu $ \varphi(x,y)=0$ pa telpisku līniju. Uz šīs līnijas telpā var būt minimuma un maksimuma punkti, kurus sauc par nosacītā ekstrēma punktiem.

Izvēlas punktu $ (x_0,y_0)$, kas apmierina vienādojumu $ \varphi(x,y)=0$ un apskata šī punkta apkārtnē definētu funkciju $ f(x,y)$, kas ir nepārtraukta punktā $ (x_0,y_0)$.
5.1. definīcija. 
Ja visiem $ (x,y)$, kas apmierina vienādojumu $ \varphi(x,y)=0$ un pieder punkta $ (x_0,y_0)$ pārdurtai apkārtnei, izpildās nevienādība $ f(x,y)<f(x_0,y_0)$, tad $ (x_0,y_0)$ sauc funkcijas $ f(x,y)$ nosacītā maksimuma punktu. Vienādojumu $ \varphi(x,y)=0$ sauc par saites vienādojumu.

Analoģiski definē funkcijas $ f(x,y)$ nosacītā minimuma punktu.

5.1. piezīme. 
Funkcijas $ f(x,y)$ nosacītā maksimuma punkta definīcija ir līdzīga tās maksimuma punkta definīcijai. Atšķirība ir tikai tā, ka no $ (x_0,y_0)$ pārdurtās apkārtnes ir jāņem tikai tie punkti $ (x,y)$, kas apmierina saites vienādojumu.

Piemēram, funkcijai $ f(x,y)=xy$ ekstrēma punktu nav. Ja izvēlas saites vienādojumu $ y=x$, tad $ (0,0)$ ir šīs funkcijas nosacītā minimuma punkts. Ja saites vienādojums ir $ y=-x$, tad $ (0,0)$ ir funkcijas $ f(x,y)=xy$ nosacītā maksimuma punkts.

Funkcijas nosacītā ekstrēma punktu atrašanai lieto Lagranža reizinātāju metodi, kura izriet no šādas teorēmas.
5.1. teorēma. 
(Nosacītā ekstrēma punkta eksistences nepieciešamais nosacījums.)

Ja $ (x_0,y_0)$ ir funkcijas $ f(x,y)$ nosacītā ekstrēma punkts ar saites vienādojumu $ \varphi(x,y)=0$, tad eksistē tāds skaitlis $ \lambda$, ka punkts $ (x_0,y_0,\lambda)$ apmierina vienādojumu sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
F_x'(x,y)=0, \\
F_y'(x,y)=0,\\
\varphi(x,y)=0,
\end{array}\right.
$

kur $ F(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$. Funkciju $ F(x,y)$ sauc par Lagranža funkciju
.
5.2. piezīme. 
Analoģiski definē triju argumentu funkcijas $ f(x,y,z)$ ar saites vienādojumu $ \varphi(x,y,z)=0$ nosacītos ekstrēmus. Lagranža funkcija šoreiz $ F(x,y,z)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$, bet sistēma nosacītā ekstrēma punkta atrašanai ir

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
F_x'(x,y,z)=0, \\
F_y'(x,y,z)=0,\\
F_z'(x,y,z)=0,\\
\varphi(x,y,z)=0.
\end{array}\right.$

5.1. piemērs. 
Lodē, kuras rādiuss ir $ r$, ievilkt vislielākā tilpuma paralēlskaldni.

Apzīmē ar $ x,y,z$ paralēlskaldņa šķautņu garumus. Tā tilpums $ V~=~xyz$, bet diagonāle $ 2r$, pie tam $ x^2+y^2+z^2=4r^2$. Lai atrastu funkcijas $ V=xyz$ nosacītā maksimuma punktu ar saites vienādojumu $ x^2+y^2+z^2-4r^2=0$, sastāda Lagranža funkciju

$\displaystyle F(x,y,z)=xyz+
\lambda\bigl(x^2+y^2+z^2-4r^2\bigr).$

Atrod $ F_x'=yz+2\lambda x$, $ F_y'=xz+2\lambda y$, $ F_z'=xy+2\lambda z$. Iegūst sistēmu

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
yz+2\lambda x=0, \\
xz+2\lambda y=0,\\
xy+2\lambda z=0,\\
x^2+y^2+z^2-4r^2=0.
\end{array}\right.$

Šīs sistēmas atrisinājums $ \lambda=0$, $ x=y=z=2r\frac{\sqrt{3}}{3}$. Acīmredzami, kad $ x=y=z=2r\frac{\sqrt{3}}{3}$, funkcija $ V=xyz$ sasniedz vislielāko vērtību. Šī vērtība ir $ V=\left(2r\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3=\frac{8\sqrt{3}}{9}r^3$, bet paralēlskaldnis ir kubs ar šķautni $ 2r\frac{\sqrt{3}}{3}$.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.1.1. Jautājumi Augstāk: 5. PIELIKUMS Iepriekšējais: 5. PIELIKUMS

2002-06-21