nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Augstāk: 5.1. Nosacītie ekstrēmi Iepriekšējais: 5.1.1. Jautājumi

5.1.2. Vingrinājumi

  1. Definēt četru argumentu funkcijas nosacītā ekstrēma punktu.
  2. Četru argumentu funkcijai uzrakstīt Lagranža funkciju un sistēmu nosacītā ekstrēma punkta atrašanai.
  3. Pozitīvu skaitli $ a$ sadalīt trijos pozitīvajos saskaitāmos tā, lai to kvadrātu summa būtu vismazākā.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.2. Netieši uzdotās funkcijas Augstāk: 5.1. Nosacītie ekstrēmi Iepriekšējais: 5.1.1. Jautājumi

2002-06-21