Matemātika  DU TSCDiskrētā matemātika
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
pdk@ru.lv

Diskrētās matemātikas mājas lapas resursi būs noderīgi matemātikas bakalaura un maģistra, kā arī datorzinātņu bakalaura studiju programmās studējošajiem.


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.


   Interneta resursi diskrētajā matemātikā

           Mājas darbi

  PDF dokuments    1. mājas darbs

  PDF dokuments    2. mājas darbs

  PDF dokuments    3. mājas darbs

  PDF dokuments    4. mājas darbs

  PDF dokuments    5. mājas darbs

  PDF dokuments    6. mājas darbs

  PDF dokuments    7. mājas darbs

  PDF dokuments    8. mājas darbs

  PDF dokuments    9. mājas darbs

  PDF dokuments    10. mājas darbs

  PDF dokuments    11. mājas darbs
       Lekciju materiāli


  PDF dokuments   Diskrētās matemātikas priekšmets. Kopu teorijas pamati
  PDF dokuments   Attēlojumi un funkcijas
  PDF dokuments   Attiecības
  PDF dokuments   Kopu apjoms
  PDF dokuments   Būla (binārās) funkcijas un/vai matemātiskā loģika
  PDF dokuments   Matemātiskās loģikas formulu un Būla funkciju normālās formas
  PDF dokuments   Predikātu loģika
  PDF dokuments   Kombinatorikas pamatprincipi
  PDF dokuments   Kombinatorikas pamatuzdevumi
  PDF dokuments   Rekurento sakarību metode
  PDF dokuments   Veidotājfunkcijas (I)
  PDF dokuments   Veidotājfunkcijas (II)
  PDF dokuments   Grafi (I)
  PDF dokuments   Grafi (II)
  PDF dokuments   Grafi (III)
  PDF dokuments   Grafi (IY)
  PDF dokuments   Grafi (Y)
  PDF dokuments   Grafu algoritmi