next up previous Matemātika DU TSC

Daugavpils Universitāte  
Matemātiskās analīzes katedra  

Armands Gricāns
Vjačeslavs Starcevs
 

INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI
PAR KURSU "LEBEGA MĒRS UN INTEGRĀLIS"
1. variants 2. variants 3. variants 4. variants 5. variants
6. variants 7. variants 8. variants 9. variants 10. variants
11. variants 12. variants 13. variants 14. variants 15. variants
16. variants 17. variants 18. variants 19. variants 20. variants


Par šo dokumentu ...
2002-04-30