next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

20. variants

1. Pierādīt, ka kopa

$\displaystyle E=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3^{2n}}-\frac{1}{30}; \frac{1}{3^{2n}}+\frac{1}{30}\right)$    

ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

Funkcija $ f$ ir definēta šādi: Kantora kopas punktos funkcijas $ f$ v{\={e\/}}rt{\={\i\/}}\kern.15emba ir vien{\={a\/}}da ar 0, Kantora kopas blakusinterv{\={a\/}}lu viduspunktos funkcijas $ f$ v{\={e\/}}rt{\={\i\/}}\kern.15emba ir vien{\={a\/}}da ar $ \frac{1}{2^n}$, bet uz nogrie{\v{z\/}}\kern.05em{\c{n\/}}\kern.05emiem $ \left[a_n;\frac{a_n+b_n}{2}\right]$ un $ \left[\frac{a_n+b_n}{2};b_n \right]$ funkcija $ f$ ir line{\={a\/}}ra, kur Kantora kopas blakusinterv{\={a\/}}li $ (a_n;b_n)$ ir sanumur{\={e\/}}ti š{\={a\/}}di:

$\displaystyle (a_1;b_1)=\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)\/,\;
(a_2;b_2)=\left(\frac{1}{9};\frac{2}{9}\right)\/,\qquad\quad\;$

$\displaystyle (a_3;b_3)=\left(\frac{7}{9};\frac{8}{9}\right)\/,\;
(a_4;b_4)=\left(\frac{1}{27};\frac{2}{27}\right)\/,\;\ldots\;.$


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (1;3]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (1;3]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{x-1}}\/.$    
2002-04-30