next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

19. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 2$ skaitīšanas sistēmā tā, ka visās pāra pozīcijās atrodas nulles. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

Funkcija $ f$ ir definēta šādi: patvaļīgā Kantora kopas $ \mathcal{P}$ punktā $ x$ funkcijas $ f$ v{\={e\/}}rt{\={\i\/}}\kern.15emba $ f(x)=\sin x$, savukārt funkcijas $ f$ grafiks Kantora kopas patva{\c{l\/}}\kern.15em{\={\i\/}}\kern.15emg{\={a\/}} blakusinterv{\={a\/}}l{\={a\/}} ir vienādsānu trijstūra sānu malas, pie tam trijstūra pamats sakrīt ar attiecīgo blakusintervālu, bet trijstūra augstums ir vienāds ar pamata pusi.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (-3;0]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (-3;0]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x+3}}\/.$    
2002-04-30