next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

18. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 10$ skaitīšanas sistēmā, neizmantojot ciparu $ 9$ pēc komata (izmantojot ciparu $ 9$ pēc komata). Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} 10^{x}\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P...
...mathcal{P}$}\\  &\text{blakusintervālam $(\alpha;\beta)$}\/. \end{array}\right.$    


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (0;2]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (0;2]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{x^3}}\/.$    
2002-04-30