next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

17. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 5$ skaitīšanas sistēmā, pēc komata izmantojot tikai ciparus $ 1$ un $ 3$. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} 0\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P}\/, ...
...mathcal{P}$}\\  &\text{blakusintervālam $(\alpha;\beta)$}\/. \end{array}\right.$    


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (0;5]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (0;5]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\/.$    
2002-04-30