next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

16. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 2$ skaitīšanas sistēmā tā, ka visās nepāra pozīcijās atrodas nulles. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} \lg x\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P}...
...}$}\\  &\text{blakusintervālam ar garumu $\frac{1}{3^n}$}\/. \end{array}\right.$    


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [6;7)$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [6;7)$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt{7-x}}\/.$    
2002-04-30