next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

9. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 10$ skaitīšanas sistēmā, obligāti izmantojot katru ciparu no $ 1$ līdz $ 9$ ieskaitot. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} \sin 3x\/,&{\rm ja}\;x\in\left[0;\f...
...}\/, \medskip\\  \cos 3x\/,&{\rm ja}\;x\in\mathcal{P}\/, \\  \end{array}\right.$    

kur $ \mathcal{P}$ - Kantora kopa, $ \complement\mathcal{P}=[0;1]\setminus\mathcal{P}$ - Kantora kopas papildkopa līdz kopai $ [0;1]$.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [2;3]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [2;3]$?

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl} \ln(x+1)\/, & \text{ja} & x\in\mat...
...sqrt[7]{x}}\/, & \text{ja} & x\in\complement\mathcal{P}\/, \ \end{array}\right.$    

kur $ \mathcal{P}$ - Kantora kopa, $ \complement\mathcal{P}=[0;1]\setminus\mathcal{P}$ - Kantora kopas papildkopa līdz kopai $ [0;1]$.


2002-04-30