next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

10. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 7$ skaitīšanas sistēmā, pēc komata neizmantojot ciparus 0 un $ 5$. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{rl} 2^x\/,&{\rm ja}\;x\in \mathcal{P}\/...
...}$}\\  &\text{blakusintervālam ar garumu $\frac{1}{3^n}$}\/. \end{array}\right.$    


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (-5;0)$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (-5;0)$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt{5+x}}\/.$    
2002-04-30