next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

11. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 2$ skaitīšanas sistēmā tā, ka visās nepāra pozīcijās atrodas vieninieki. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} 2x+1\/,&{\rm ja}\;x\in\left[0;\frac...
...thcal{P}\/,\medskip\\  1\/,&{\rm ja}\;x\in\mathcal{P}\/, \\  \end{array}\right.$    

kur $ \mathcal{P}$ - Kantora kopa, $ \complement\mathcal{P}=[0;1]\setminus\mathcal{P}$ - Kantora kopas papildkopa līdz kopai $ [0;1]$.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (-3;-2]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (-3;-2]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt{3+x}}\/.$    
2002-04-30