next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

6. variants

1. Pierādīt, ka kopa

$\displaystyle E=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5^n}-\frac{1}{40}; \frac{1}{5^n}+\frac{1}{40}\right)$    

ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} x^3\/,&{\rm ja}\;x\in \left[0;\frac...
...\/,\smallskip\\  10\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\mathbb{Q}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ (1;4]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ (1;4]$?

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{(x-1)^2}\/.$    
2002-04-30