next up previous Matemātika DU TSC

Individuālie uzdevumi
par kursu "Lebega mērs un integrālis"

5. variants

1. Apskatīsim kopas $ [0;1]$ apakškopu $ E$, kas sastāv no visiem tiem skaitļiem, kuri var tikt izteikti $ 5$ skaitīšanas sistēmā, izmantojot tikai ciparus 0, $ 2$, un $ 4$. Pierādīt, ka kopa $ E$ ir mērojama Lebega nozīmē un atrast tās Lebega mēru.


2. Vai funkcija $ f$ ir integrējama Rīmaņa nozīmē kopā $ [0;1]$? Vai funkcija $ f$ ir integrējama Lebega nozīmē kopā $ [0;1]$? Aprēķināt funkcijas $ f$ integrāli (Rīmaņa vai Lebega) kopā $ [0;1]$.

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{cl} 2^x\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\mathbb{I}\/, \\  1\/,&{\rm ja}\;x\in [0;1]\cap\mathbb{Q}\/, \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.


3. Aprēķināt funkcijas $ f$ Lebega integrāli kopā $ [1;3]$. Vai funkcija $ f$ ir summējama kopā $ [1;3]$?

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccc} \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}}\/, & \text...
...b{I}\/, \\  x\/, & \text{ja} & x\in [1;3]\cap\mathbb{Q}\/, \ \end{array}\right.$    

kur $ \mathbb{Q}$ - visu racionālo skaitļu kopa, bet $ \mathbb{I}$ - visu iracionālo skaitļu kopa.


2002-04-30